Κατασχέθηκε και το γραφείο του ιδιοκτήτη ΠΑΕ της SL1!

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020, 01:28
Κατασχέθηκε και το γραφείο του ιδιοκτήτη ΠΑΕ της SL1!

Μετά τα... σεντόνια από κατασχετήρια στους άδειους λογαριασμούς του ιδιοκτήτη ΠΑΕ της SL1, βγήκε στο... σφυρί και το γραφείο του, το οποίο στεγάζεται σε νεοκλασικό κτήριο, στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως αποκάλυψε η "Δίκη στο Open",  κατάσχεση ορίστηκε να γίνει, μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας του Εφετείου, στις 14 Μαίου 2021, για το ποσόν των εννέα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (9.274,35),  ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε στο ποσόν των 500.000 ευρώ, όπως προσδιορίστηκε η τιμή της εμπορικής του αξίας!

Το νεοκλασσικό οίκημα, στο οποίο στεγάζεται το γραφείο του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, όπως περιγράφεται στο δικόγραφο του πλειστηριασμού:

Aποτελείται από την είσοδο με μικρό διάδρομο και χωλλ, ένα σαλόνι με στεγασμένο εξώστη, έναν κοιτώνα με εξώστη,  μία τραπεζαρία, ένα μικρό χωλλ μεταξύ κοιτώνος και του λουτρού, ένα λουτρό, μαγειρείο, μία αποθήκη, δωμάτιο υπηρεσίας και αποχωρητήριο υπηρεσίας, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τρία (153), περισσότερο ή λιγότερο, ιδιόκτητο όγκο μέτρα κυβικά εξακόσια δώδεκα (612) περίπου, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου στο άνω οικόπεδο εξήντα οκτώ και 92/000 (68,92) χιλιοστά.

To επιδικασθέν ποσόν αποζημίωσης στον αιτούντα, για το οποίο βγαίνει σε πλειστηριασμό το ακίνητο ανέρχεται σε 5.000 ευρω. Ανεβαίνει δε στο ποσόν των 9274,35, ως εξής:

1) Για επιδικασθέν κεφάλαιο 5.000,00 ευρώ.

2) Για νόμιμους τόκους του κεφαλαίου 1.970,03 ευρώ.

3) Για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη 1.000,00 ευρώ.

4) για έξοδα λήψης α΄ απογράφου εκτελεστού 250,92 ευρώ.

5) Για έξοδα αντιγράφου και αντιγραφικά δικαιώματα 10,00 ευρώ.

6) Για σύνταξη της επιταγής και παραγγελία προς επίδοση 1.000,00 ευρώ

7)Για δαπάνη επίδοσης 43,40 ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020, 01:42