Κραυγή απόγνωσης από τους επαγγελματίες του θαλάσσιου τουρισμού. Επιστολή στους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές

Κραυγή απόγνωσης από τους επαγγελματίες του θαλάσσιου τουρισμού. Επιστολή στους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 12:13
Επιστολή στους Βουλευτές του κοινοβουλίου αλλά και στους Ευρωβουλευτές απέστειλαν οι φορείς του θαλάσσιου τουρισμού οι οποίοι πλήττονται από την πρόσφατη ΚΥΑ που αφορά στο γιώτινγκ, τις δραστηριότητες των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τον ΦΠΑ.
Στην επιστολή αφού παραθέτουν τα οικονομικά στοιχεία με τη συνεισφορά του συγκεκριμένου κλάδου στην ελληνική οικονομία, παρουσιάζουν και τις αρνητικές επιπτώσεις που θα είχε ενδεχόμενη υλοποίηση των μέτρων της ΚΥΑ.
 
Στις δραστηριότητες του Ελληνικού τουρισμού εντάσσονται  και τα Ελληνικά επαγγελματικά τουριστικά σκάφη, δραστηριότητα που αναδεικνύει την Ελληνική πολυνησία, τους φυσικούς, πολιτιστικούς και ανθρωπογενείς πόρους, και τα παραγόμενα προϊόντα των Ελληνικών νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, συνεισφέρει και υποστηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και στις απομακρυσμένες νησιώτικες περιοχές της Ελλάδος, και κυρίως, συνεισφέρει άνω των ΔΥΟ Δισεκατομμυρίων Ευρώ και των 25.000 θέσεων εργασίας στην Ελληνική οικονομία.
 
Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, οι Φορείς του Θαλάσσιου Τουρισμού που καλύπτουν τις πολυσχιδείς δραστηριότητες του κλάδου των Ελληνικών επαγγελματικών τουριστικών σκαφών, απευθύνονται στους βουλευτές και ευρωβουλευτές,  γιατί ο κλάδος πλήττεται λειτουργικά, οικονομικά, επιχειρηματικά, ανταγωνιστικά, και βρίσκεται στα πρόθυρα απόγνωσης, αφενός λόγω πιθανής ανεπαρκούς αντίληψης ή γνώσης των ιδιαιτεροτήτων του, και αφετέρου λόγω έλλειψης ουσιαστικής διαβούλευσης των «θεσμοθετούντων» με τους εκπροσώπους των επαγγελματιών και των στον κλάδο δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων, που είναι κυρίως μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις.
 
Ολόκληρη η επιστολή που έστειλαν οι φορείς του θαλάσσιου τουρισμού: 
 
Προς τα Αξιότιμα Μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου Έλληνες Βουλευτές 
 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
 
Αθήνα 
 
ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΓΙΩΤΙΝΓΚ (ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ) ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ: «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» ΑΔΑ: ΩΕΦΒ46ΜΠ3Ζ-Ξ0Ω / ΠΟΛ 1177/19-09-2018 / ΦΕΚ Β’ 4420/04-10-2018 και διευκρινήσεις εφαρμογής: ΠΟΛ 1187 /ΦΕΚ 4798/Β’/26-10-2018 
 

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Στις δραστηριότητες του Ελληνικού τουρισμού εντάσσονται και τα Ελληνικά επαγγελματικά τουριστικά σκάφη, δραστηριότητα που αναδεικνύει την Ελληνική πολυνησία, τους φυσικούς, πολιτιστικούς και ανθρωπογενείς πόρους, και τα παραγόμενα προϊόντα των Ελληνικών νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, συνεισφέρει και υποστηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και στις απομακρυσμένες νησιώτικες περιοχές της Ελλάδος, και κυρίως, συνεισφέρει (κατά σχετικές μελέτες - βλέπε συνημμένο) άνω των ΔΥΟ Δισεκατομμυρίων Ευρώ και των 25.000 θέσεων εργασίας στην Ελληνική οικονομία. Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Οι Φορείς του Θαλάσσιου Τουρισμού που καλύπτουν τις πολυσχιδείς δραστηριότητες του κλάδου των Ελληνικών επαγγελματικών τουριστικών σκαφών, απευθύνονται σε σας γιατί ο κλάδος πλήττεται λειτουργικά, οικονομικά, επιχειρηματικά, ανταγωνιστικά, και βρίσκεται στα πρόθυρα απόγνωσης, αφενός λόγω πιθανής ανεπαρκούς αντίληψης ή γνώσης των ιδιαιτεροτήτων του, και αφετέρου λόγω έλλειψης ουσιαστικής διαβούλευσης των «θεσμοθετούντων» με τους εκπροσώπους των επαγγελματιών και των στον κλάδο δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων, που είναι κυρίως μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις.
 
ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Προσφάτως η Κυρία Υφυπουργός Οικονομικών και ο Κύριος Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπογράψανε την ανωτέρω αναφερόμενη ΚΥΑ με την οποία εφαρμόζονται νέες προϋποθέσεις και όροι επιβολής ΦΠΑ επί των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών των επαγγελματικών τουριστικών σκαφών. Ήδη οι φορείς του Κλάδου του Θαλάσσιου Τουρισμού έχουν διαμαρτυρηθεί προς τα αρμόδια υπουργεία, πρώτον γιατί δεν προηγήθηκε καμμία διαβούλευση επί των αποφάσεων, δεύτερον γιατί επί της ουσίας, οι αποφάσεις αυτές δημιουργούν σοβαρότατες αρνητικές επιπτώσεις για τον κλάδο αλλά κυρίως για τις τοπικές κοινωνίες και επιχειρήσεις στις νησιώτικες και παράκτιες περιοχές της χώρας, και κατ’ επέκταση για την γενικότερη Ελληνική οικονομία, και τρίτον γιατί ήδη έχουμε χάσει το momentum των ναυλώσεων του 2019 που πήγαινε καλά, γιατί δημιουργήσαμε «κακή εικόνα», γιατί οι δυνητικοί πελάτες δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν το αυξημένο κόστος, ενώ διαπιστώνουμε ότι τα ξένα μεσιτικά γραφεία ναυλο-μεσιτών στέλνουν τους πελάτες τους σε άλλους προορισμούς και διότι λαμβάνουμε μηνύματα ακυρώσεων. Σας ζητούμε να συνηγορήσετε υπέρ του αιτήματος των φορέων του κλάδου, για την άμεση ανάκληση της ΚΥΑ, ή τουλάχιστον την αναστολή της μέχρι τέλους του 2019, προκειμένου να μελετηθούν διεξοδικά οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, υπό καθεστώς λογικής και δίκαιας αντιμετώπισης πολλών εκατοντάδων μικρών κατά κανόνα επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό.
 
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι οι ιδιαιτερότητες του Ελληνικού νησιωτικού, πολυνησιακού και μοναδικού στον Ευρωπαϊκό χώρο και στην Μεσόγειο, αρχιπελάγους, και η έκταση της Ελληνικής ακτογραμμής, δικαιολογούν ειδικές ρυθμίσεις και φορολογική και οικονομική αντιμετώπιση. Είναι επίσης προφανές ότι οι συνθήκες επιχειρηματικής λειτουργίας στις περιοχές αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται και εξετάζονται με διαφορετικότητα, γεγονός που ισχύει και στην προκείμενη περίπτωση, όπου μεταξύ άλλων, η ανωτέρω ΚΥΑ φαίνεται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ως να αγνοεί την γειτνίαση των Ελληνικών νησιών, την μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή ακτογραμμή και το πλήθος των βραχονησίδων, που δεν επιτρέπουν να μπορεί να εφαρμοστεί η, προτεινόμενη στην ΚΥΑ, παρακολούθηση πλόων στην «ανοικτή θάλασσα» που για την Ελλάδα ουσιαστικά δεν υφίσταται (απομάκρυνση σκαφών για περισσότερα από τα οριζόμενα 6 ναυτικά μίλια από οποιαδήποτε ακτή ή βραχονησίδα σπανίζει).
 
Αλλά σημαντικότερο ακόμα είναι το γεγονός ότι οι περιλαμβανόμενες στην ΚΥΑ νέες ρυθμίσεις και προϋποθέσεις, θα έχουν αρνητικά οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα στο σύνολο της νησιωτικής και παράκτιας επικράτειας, γιατί θα μειώσουν την επιχειρηματική και λειτουργική δραστηριότητα και, τελικώς, και την – υποθέτουμε επιθυμούμενη με την ΚΥΑ – απόδοση και αύξηση των εσόδων του κράτους, διότι είναι αναπόφευκτο ότι πολλά σκάφη θα φύγουν από τα Ελληνικά νηολόγια προς ξένες σημαίες που έχουν μηδενικές ή πολύ χαμηλότερες χρεώσεις. Σας επισυνάπτουμε ΣΗΜΕΙΩΜΑ επί των δραστηριοτήτων του κλάδου, της συνεισφοράς του στην Ελληνική οικονομία, στην απασχόληση και στην υποστήριξη των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, με αναλυτική περιγραφή των αρνητικών επιπτώσεων που αναμένεται ότι θα επιφέρει η αναφερόμενη ΚΥΑ. Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Δεν είναι δυνατόν, ιδιαίτερα υπό την παρούσα Ευρωπαϊκή κατάσταση και τις εκκρεμότητες με τις γείτονες χώρες, να μην λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη οι Ελληνικές επιχειρήσεις να λειτουργούν σε ένα καθεστώς και ένα περιβάλλον που αναγνωρίζει το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και στον τουρισμό (χωρίς να παραγνωρίζουμε την επιτυχή αύξηση αφίξεων, αλλά όχι και αντίστοιχη αύξηση της κατά κεφαλήν δαπάνης), και τις σοβαρότατες οικονομικές και φορολογικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στις κατά τα άλλα υγιώς λειτουργούσες Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ιδιαίτερα στον θαλάσσιο χώρο και σε δραστηριότητες όπως του Ελληνικού επαγγελματικού τουριστικού σκάφους, χρειάζονται πολιτικές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, του κλάδου (όμορες και γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία, η Αλβανία, η Κροατία, το Μαυροβούνιο, και οι ειδικότερα ανταγωνιστικές για το τουριστικό σκάφος Ιταλία και Γαλλία) και είναι υποστηρικτικές και δεν πλήττουν τις Ελληνικές επιχειρήσεις.
 
Ιδιαίτερα, στην περίπτωση αυτή, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η γειτονική χώρα Τουρκία, που ειδικότερα δεν περιορίζεται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασκεί έντονη ανταγωνιστική πολιτική, εις βάρος των Ελληνικών επιχειρήσεων και δή αυτών στα νησιά του Αιγαίου. Επισημαίνουμε ότι στο παρελθόν ασυλλόγιστες νομοθετικές ρυθμίσεις επιβαρύνσεων του κλάδου είχαν σαν αποτέλεσμα να βοηθήσουμε την Τουρκία να ανπτύξει την δραστηριότητα και να αποκτήσει αξιόμαχο στόλο επαγγελματικών σκαφών, που σήμερα κάνουν μέχρι και «αθέμιτο ανταγωνισμό». Η παρούσα ΚΥΑ θα έχει ως αποτέλεσμα να βοηθήσουμε την Αλβανία που ήδη κτίζει μαρίνες στην νότια ακτή στην περιοχή των Αγίων Σαράντα, διαθέτει φθηνότερο τρανσιτ πετρέλαιο, και εφαρμόζει πολιτική μηδενικής φορολόγησης, να μπεί και αυτή δυναμικά στην ανταγωνιστική αγορά. Είναι δυστυχώς, αναμφισβήτητο, ότι λόγω των αρνητικών συνεπειών της ΚΥΑ, θα επέλθει μείωση των δραστηριοτήτων στα Ελληνικά νησιά και στις παράκτιες περιοχές, και θα μειωθεί η ενίσχυση ακόμη περισσότερο στις τοπικές κοινωνίες, που ήδη έχουν πληγεί με το «προσφυγικό», με την αύξηση του νησιωτικού ΦΠΑ, και άλλα προβλήματα. Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, Εσείς, και ειδικότερα όσοι προέρχεστε από νησιωτικές ή και παράκτιες περιφέρειες, αναγνωρίζετε, ακόμη περισσότερο, την σημασία της προσέγγισης τουριστικών σκαφών, μικρών και μεγάλων θαλαμηγών, και στην ενίσχυση που παρέχουν στις τοπικές κοινωνίες. Επισημαίνεται ότι η δραστηριότητα του επαγγελματικού τουριστικού σκάφους, ενισχύει και στηρίζει τις τοπικές οικονομίες και των μικρών και απομακρυσμένων νησιών, δεδομένου ότι οι ναυλωτές - επιβαίνοντες στα σκάφη (που κατά κανόνα είναι κυρίως αλλοδαποί), διαμένουν κάθε βράδυ στα λιμάνια και αγκυροβόλια, βγαίνουν και αγοράζουν από τις τοπικές επιχειρήσεις, δίνουν ζωή στα νησιά των άγονων γραμμών. Ακόμη σημαντικότερο, διαχέουν και προβάλουν διεθνώς το χαρακτηριστικό περιβάλλον της Ελληνικής θαλάσσιας γεωμορφολογίας, της νησιωτικής παράδοσης, της ιστορίας, των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, αναδεικνύοντας την χώρα, ενώ η Ελληνική σημαία στα σκάφη, που σήμερα κυματίζει στα πελάγη αυτά, κινδυνεύει με την εφαρμογή της ΚΥΑ, να αντικατασταθεί με αλλοδαπές σημαίες. Αιτούμεθα να δείτε με προσοχή τα προβλήματα και τις επιπτώσεις, και να στηρίξετε το αίτημά μας, προς τεράστιο όφελος της ελληνικής οικονομίας. Αναμένοντας την αμέριστη στήριξή σας,
 
Οι Φορείς του Θαλάσσιου Τουρισμού – Ελληνικού Επαγγελματικού Τουριστικού Σκάφους Οι Πρόεδροι ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΕΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ (ΣΙΤΕΣΑΠ) ΕΛΕΝΗ ΒΡΥΩΝΗ  ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΣΤ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΛΛΙΑΤΟΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΣΘΤ) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (ΠΕΑΚΠΕΙΘΣ) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΓΙΑΜΟΣ 
 
Συνημμένα:  ΠΟΛ 1177 (ΦΕΚ Β’ 4420/04-10-2018) αρχική ΚΥΑ•  ΠΟΛ 1187 (ΦΕΚ 4798/Β’/26-10-2018) - η ΠΟΛ 1187 ορίζει την διαδικασία• εφαρμογής της ΠΟΛ1177  ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ• ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΟΛ
 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ1 Ο ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ
 
Ο θαλάσσιος τουρισμός - δραστηριότητα του κλάδου των Ελληνικών επαγγελματικών τουριστικών σκαφών - είναι μια μορφή τουρισμού που χρησιμοποιεί ως μέσο το ιστιοπλοϊκό ή μηχανοκίνητο σκάφος – για την μετακίνηση του επισκέπτη – πελάτη - ναυταθλητή, με συνήθη χαρακτηριστικά την θαλάσσια διαδρομή, την επίσκεψη διαφόρων παράκτιων και νησιωτικών περιοχών, την διαμονή σε αγκυροβόλια (διαφόρων τύπων και κατηγοριών) σε διάφορες περιοχές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προβολή όχι μόνον των όμορφων νησιών μας αλλά και των ποιο απόμερων παράκτιων περιοχών, του πολιτισμού τους και των εθίμων τους και ανάδειξη των αξιοθέατων και χαρακτηριστικών τους, καθώς και των τοπικών προϊόντων. Με το όρο «γιώτινγκ» είναι γνωστή διεθνώς αυτή η θαλάσσια δραστηριότητα, κατά την οποία ο ταξιδιώτης χρησιμοποιεί θαλαμηγό σκάφος για λόγους αναψυχής, σε αντίθεση με την κρουαζιέρα, κατά την οποία τα δρομολόγια, τα ωράρια, οι προς επίσκεψη χώροι και όλα τα προγράμματα εκδηλώσεων είναι αυστηρά προκαθορισμένα και πρέπει υποχρεωτικά να τα ακολουθούν όλοι οι τουρίστες.
 
Η δραστηριότητα βασίζεται στο θαλαμηγό σκάφος (ιστιοπλοϊκό ή μηχανοκίνητο) που περιέχει υπηρεσίες διαμονής και εστίασης στον τουρίστα, καθώς και τη δυνατότητα προσέγγισης σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές. Ακόμη, παρέχει στον ταξιδιώτη μεγάλο εύρος επιλογών ως προς την απόλαυση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ο θαλάσσιος τουρισμός των Ελληνικών επαγγελματικών τουριστικών σκαφών, άρχισε να αναπτύσσεται στην Ελλάδα από την δεκαετία του ‘60. Αποτελεί παράγοντα κεφαλαιώδους σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας κυρίως γιατί συνεισφέρει στην ανάπτυξη περιοχών λιγότερο ευνοημένων, και αυτών των μικρότερων και λιγότερο γνωστών τουριστικά νησιών, των οποίων η οικονομία βασίζεται κατά κύριο λόγο στη θάλασσα και την παράκτια ζώνη. Η συνήθης πρακτική είναι η εβδομαδιαία ναύλωση, με την διαφορετικότητα του τρόπου μετακίνησης, την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής του δρομολογίου αλλά και των χρονικών περιορισμών (με την επιφύλαξη καιρικών συνθηκών) και προβάλλει όχι μόνο την θαλάσσια και νησιωτική γεωμορφολογία, αλλά και τα κατά τους διάφορους τόπους στάσεων ελλιμενισμού, αξιοθέατα και χαρακτηριστικά, προβάλλοντας τον παράκτιο και θαλάσσιο πλούτο της χώρας, εξυπηρετώντας το ενδιαφέρον των τουριστών να έρθουν σε επαφή με τη νησιωτική και την παράκτια Ελλάδα, ενώ προάγει και τις ιδιαιτερότητες των απομακρυσμένων και παραμεθόριων νησιών, κυρίως του Αιγαίου.
 
Η δραστηριότητα αναπτύσσεται σε όλο τον θαλάσσιο χώρο της Ελλάδος, τα σκάφη κινούνται ακόμη και σε μη εύκολα χερσαία προσβάσιμες ακτές, προσεγγίζουν όλες τις παράκτιες περιοχές και ενισχύουν τις τοπικές οικονομίες.
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΕΑΣ, Οικονομολόγος – Εμπειρογνώμων Τουριστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιστημονικός Σύμβουλος ΣΙΤΕΣΑΠ – Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Ανευ Πληρώματος 
Η Ελλάδα βασίζεται στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όλη τη Μεσόγειο, λόγω της πολυνησίας και των σχετικά μικρών αποστάσεων των νησιών μεταξύ τους, που διευκολύνει την απόλαυση του θαλάσσιου πλου. Ο ναυλωτής - τουρίστας κατά κανόνα κάθε βράδυ ελλιμενίζεται σε κάποιο αγκυροβόλιο (μαρίνα, εμπορικό λιμένα, αλιευτικό καταφύγιο) και βγαίνει να περιηγηθεί στην παράκτια και νησιώτικη περιοχή. Συνδυαστικά ο τουρισμός με το επαγγελματικό ενοικιαζόμενο σκάφος, προσφέρεται και αξιοποιεί συμπληρωματικά και άλλες μορφές τουρισμού, διευκολύνει στο να φέρει τον επισκέπτη σε επαφή και με τα πολιτιστικά, θρησκευτικά, ιστορικά και άλλα χαρακτηριστικά του τόπου. Οι επιχειρήσεις του κλάδου, κατά κύριο λόγο είναι μικρές και μερικές μικρομεσαίες, οι περισσότερες είναι οικογενειακές, και λόγω του εργασιακού περιβάλλοντος (η θάλασσα, τα νησιά, τα σκάφη) προσελκύει το ενδιαφέρον και της νέας γενιάς, γεγονός σημαντικό για την παραμονή της στην Ελλάδα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Είναι επιχειρήσεις εντάσεως παγίου, με υψηλές επενδύσεις κεφαλαίων, και με αξιόλογη συνεισφορά σε έσοδα και θέσεις εργασίας, ενώ αναδεικνύει και το τουριστικό προϊόν της χώρας, δεδομένου ότι το 95% των ναυλώσεων πραγματοποιείται από αλλοδαπούς τουρίστες. Ο ελληνικός στόλος επαγγελματικών σκαφών αναψυχής εκτιμάται ότι αποτελείται από 4.800 περίπου εν ενεργεία ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα σκάφη, σύμφωνα με τα στοιχεία των νηολογίων που τηρούνται από το Υπουργείο (πρώην Εμπορικής Ναυτιλίας) και το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Ο στόλος αυτός αποτελείται το 70% περίπου ιστιοφόρα σκάφη, ενώ το υπόλοιπο 30% μηχανοκίνητα. Τα σκάφη αυτά (τα οποία ανεξαρτήτως με το εάν φερουν μόνιμο πλήρωμα ή μη, φέρουν την Ελληνική σημαία) είναι σε θέση, στην πλειοψηφία τους, να φιλοξενήσουν από 6 έως 12 άτομα, σε καμπίνες. Με βάση την πρόσφατη
 
Μελέτη 2 του Κοινωνικού Εταίρου ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), η άμεση οικονομική επίπτωση της δραστηριότητας του επαγγελματικού τουριστικού σκάφους – γιώτινγκ είναι €800 εκατομμύρια με μέσο πολλαπλασιαστή (στοιχεία ΚΕΠΕ) 2,65 οπότε η άμεση συνεισφορά του στην Ελληνική οικονομία είναι άνω των Δύο Δις Ευρώ (€2.120 = 800 Χ 2,65). Ο κλάδος έχει άμεση απασχόληση 11.500 εργαζόμενους, ενώ σύμφωνα με την Μελέτη του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος3 αναλογούν 1,17 άμεσες θέσεις εργασίας ανά σκάφος (με 17.700 εγγεγραμμένα ιδιωτικά και επαγγελματικά σκάφη) με σύνολο άνω των 20.000 θέσεων εργασίας. Κατά τις εκτιμήσεις της Μελέτης του ΣΕΤΕ, η συνολική απασχόληση με τα πληρώματα και τις υποστηρικτικές θέσεις εργασίας σε μαρίνες και αγκυροβόλια, υπερβαίνει τις 25.000 εργαζόμενους σε όλη την επικράτεια. Κατά την Μελέτη του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος η ετήσια μέση δαπάνη ανά σκάφος είναι €34.303 που δεν περιλαμβάνει, για τα επαγγελματικά σκάφη, ναύλα, τροφοδοσία, δαπάνες επιβαινόντων κατά την διαμονή τους, και δαπάνες αγοράς των σκαφών. Επί όλων των σκαφών (ιδιωτικά και επαγγελματικά) οι δαπάνες αυτές ανέρχονται σε περίπου €600 εκατομμύρια ετησίως (στοιχεία Μελέτης 2012).
 
2 ΣΕΤΕ – ΙΝΣΕΤΕ (2018) Εκπόνηση Μελέτης / Εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: «Συνθετική μελέτη για τον Ναυτικό Τουρισμό (yachting, κρουαζιέρα και ακτοπλοΐα)» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης «Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ» με κωδικό MIS 5000993, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 3 ΝΕΕ - Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (2012) Μελέτη «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» που εκπόνησε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς,
 
Νοέμβριος 2012 Είναι επίσης σημαντικό ότι, κατά την Μελέτη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το 28% των σκαφών επισκέπτεται περισσότερους από 10 προορισμούς ετησίως, και το ποσοστό αυτό αυξάνεται στα σκάφη 20-25 μέτρα σε 63% και για τα άνω των 25 μέτρων στο 75%. Η χρήση των σκαφών άρα αυξάνει την νησιώτικη οικονομία και το Ελληνικό ΑΕΠ. Η συνεισφορά του κλάδου στην Ελληνική οικονομία περιλαμβάνει τις πωλήσεις σκαφών, τις δαπάνες ιδιοκτησίας, χρήσης και λειτουργίας, και τις ναυλώσεις, που ανέρχονται στο ποσό των €800 εκατομμυρίων, στα οποία πρέπει να προστεθούν και οι εκταμιεύσεις των ναυλωτών – επιβαινόντων που με συντηρητική εκτίμηση υπολογίζονται σε ακόμη €100 εκατομμύρια4, άρα €900 εκατομμύρια έμμεση και άμεση συνεισφορά, επί τον πολλαπλασιαστή 2,65, συνολικά €2.385 εκατομμύρια. ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΚΥΑ Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομικών και Ναυτιλίας: «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» ΑΔΑ: ΩΕΦΒ46ΜΠ3Ζ-Ξ0Ω / ΠΟΛ 1177/19-09-2018 / ΦΕΚ Β’ 4420/04-10-2018 ΠΟΛ 1187 /ΦΕΚ 4798/Β’/26-10-2018 είναι ότι θα φύγουν τα σκάφη σε άλλες σημαίες και σε άλλες όμορες και γειτονικές χώρες με μηδενικές ή πολύ χαμηλότερες χρεώσεις, ενδεικτικώς: Τουρκία – μηδενικό ΦΠΑ σε όλα τα επίπεδα Αλβανία – μηδενικό ΦΠΑ Κροατία – ΦΠΑ μόνο 13% Μοντενέγκρο – μηδενικό ΦΠΑ Γαλλία – 10% και σε Γερμανία και όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες όταν είναι ενδοκοινοτική συναλλαγή με μηδενικό ΦΠΑ).
 
Εξ΄ αυτού θα έχουμε τις εξής αρνητικές για την Ελλάδα επιπτώσεις: 1) θα μειωθεί δραματικά η δραστηριότητα ναυπηγήσεων, αγορών και αντικαταστάσεων σκαφών, με αποτέλεσμα ο υπό Ελληνική σημαία στόλος να καταστεί υπέργηρος και μη ανταγωνιστικός 2) θα αυξηθεί σημαντικά το κόστος της χρεούμενης ναύλωσης, με αποτέλεσμα να καταστούμε μη ανταγωνιστικοί 3) θα επιβαρυνθεί το κόστος της ολοκλήρωσης των ήδη προγραμματισμένων αγορών σκαφών (πρόσθεση κόστους ΦΠΑ) 4) θα επιβαρυνθεί ιδιαίτερα η δαπάνη συντήρησης και επισκευών σκαφών, (και θα αναζητηθούν υπηρεσίες στην αλλοδαπή), οπότε θα απολεσθούν δραστηριότητες και θα πληγούν οι ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις – ιδίως του Περάματος - και περισσότερα από 50 συναφή και υποστηρικτικά επαγγέλματα 4 Υπολογίζονται 3500 δραστηριοποιούμενα επαγγελματικά σκάφη επί συνόλου 5.000 επαγγελματικών αδειών, με μέσο αριθμό επιβαινόντων 7 άτομα, επί 14 κατά μέσο όρο εβδομαδιαίων ναυλώσεων (στο διάστημα των έξη μηνών της επαγγελματικής περιόδου), επί 6 διανυκτερεύσεις σε χώρους ελλιμενισμού – νησιωτικές και παράκτιες περιοχές – επί €50 ημερησίως για διατροφή, αγορές, κλπ. επιτόπιες δαπάνες, ήτοι συνολικά €102.900.000 5) θα αυξηθεί το κόστος ελλιμενισμού σκαφών στις Ελληνικές μαρίνες (λειτουργούν ήδη 28 στην Ελληνική επικράτεια) και θα καταστούν μη ανταγωνιστικές οι χρεώσεις τους, έναντι όμορων και ανταγωνιστικών χωρών 6) θα χαθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας πληρωμάτων, λόγω φυγής των σκαφών ή αλλαγής σημαίας 7) θα μειωθούν δραματικά οι ασφαλιστικές εισφορές στο ΝΑΤ και άλλα ταμεία 8) θα μειωθούν σημαντικά οι κατασκευές και ανακατασκευές και ανακαινίσεις σκαφών 9) θα επηρεαστούν αρνητικά περίπου 120 παραπλήσια και υποστηρικτικά επαγγέλματα που απασχολούν επιπροσθέτως πολλές χιλιάδες εργαζομένους 10) θα υπάρξει μεγάλη μείωση στο ΦΠΑ των ναύλων που σήμερα εισπράττεται, θα διότι τα σκάφη θα είναι μόνο διερχόμενα, αφού θα ελλιμενίζονται εκτός Ελλάδος 11) θα απωλεσθεί η εισαγωγή «συναλλάγματος» που εισπράττεται από τις ναυλώσεις και συνεισφέρει στο ισοζύγιο πληρωμών Επισημαίνουμε, επίσης, ότι θα πληγούν ιδιαίτερα οι νησιωτικές και παράκτιες περιοχές που προσεγγίζουν ως προορισμούς τα σκάφη, κυρίως τα Ελληνικών συμφερόντων, διότι: 12) θα μειωθούν δραματικά τα έσοδα από τις δαπάνες που κάνουν οι ναυλωτές των σκαφών και τα χρήματα που ξοδεύουν στην χώρα 13) θα χαθεί η «πρεσβευτική παρουσία» της Ελληνικής σημαίας στα ακριτικά νησιά μας των περιοχών που είναι κυρίως στα Ευρωπαϊκά σύνορα προς τρίτες χώρες, (Νησιά του Βόρειου και του Ανατολικού Αιγαίου, και ειδικά Αγαθονήσι, Καστελλόριζο, Γαύδος, και άλλα που συχνά αναφέρονται ως «αμφισβητούμενης εθνικότητας») 14) θα μειωθεί δραματικά η οικονομική συνεισφορά των σκαφών σε συγκεκριμένες Περιφέρειες της χώρας, όπου ήδη ελλιμενίζονται σε τουριστικούς λιμένες και μαρίνες

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018, 12:16


Εκτύπωση
Αποστολή
Μέγεθος κειμένου: A A A
Αρχική σελίδα