Η παγκόσμια επίπτωση των καταθλιπτικών διαταραχών λόγω της πανδημίας

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021, 10:22
Η παγκόσμια επίπτωση των καταθλιπτικών διαταραχών λόγω της πανδημίας

Πριν από το 2020 οι ψυχικές παθήσεις ήταν σημαντικές αιτίες επιβάρυνσης του παγκόσμιου συστήματος υγείας, με κυρίαρχες τις καταθλιπτικές και τις αγχώδεις διαταραχές. Στην εποχή της πανδημίας COVID-19, το φαινόμενο αυτό επιδεινώθηκε. Έτσι, διενεργήθηκε μια κλινική μελέτη για να προσδιορίσει την επίπτωση της πανδημίας COVID-19 στις καταθλιπτικές και τις αγχώδεις διαταραχές παγκοσμίως για το έτος 2020.

Οι ιατροί του ΕΚΠΑ συνοψίζουν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «The Lancet». Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, διενεργήθηκε μια συστηματική ανασκόπηση των δεδομένων για την επίπτωση των ψυχικών νοσημάτων την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 έως και 29 Ιανουαρίου 2021.

Τα δεδομένα αναλύθηκαν σε μία μετανάλυση, για να εκτιμηθεί η αλλαγή της επίπτωσης των ψυχικών αυτών νοσημάτων πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, μέσω κάποιων δεικτών, όπως η δυνατότητα ελεύθερης μετακίνησης των ανθρώπων και ο ημερήσιος αριθμός των κρουσμάτων και των θανάτων από SARS-CoV-2.

Οι δείκτες αυτοί φάνηκε να οδηγούν σε αυξημένη επίπτωση καταθλιπτικής διαταραχής, με τις γυναίκες και τους νεότερους ανθρώπους να επηρεάζονται περισσότερο, συγκριτικά με τους άνδρες και τους μεγαλύτερους ηλικιακά.

Έτσι, υπολογίστηκαν 53,2 εκατομμύρια επιπλέον περιπτώσεις μείζονος καταθλιπτικής συνδρομής παγκοσμίως, μία αύξηση της τάξης του 27,6%, με συνολική επίπτωση 3.152,9 περιπτώσεις ανά 100.000 άτομα πληθυσμού.

Επίσης καταγράφηκαν 76,2 εκατομμύρια επιπλέον περιπτώσεις αγχωδών διαταραχών, αύξηση τάξεως 25,6%, με συνολική επίπτωση 4.802,4 περιπτώσεις ανά 100.000. Συνολικά οι καταθλιπτικές διαταραχές υπολογίστηκε ότι ευθύνονται 49,4 εκατομμύρια ανθρωποέτη αναπηρίας και οι αγχώδεις για 44,5 εκατομμύρια έτη αντίστοιχα.

Η πανδημία έχει επιφέρει την επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί το σύστημα ψυχικής υγείας σε όλα τα κράτη του κόσμου, και να εφαρμοστούν στρατηγικές για τη διαφύλαξη της ψυχικής υγείας των ανθρώπων.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021, 11:13