Στοχεύοντας το ένζυμο που ελέγχει τον επιθετικό καρκίνο του προστάτη

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019, 01:22
Στοχεύοντας το ένζυμο που ελέγχει τον επιθετικό καρκίνο του προστάτη

Ζήσης Ψάλλας

Οι επιστήμονες έχουν αποκαλύψει έναν βασικό κυτταρικό μηχανισμό που συμβάλλει στον επιθετικό καρκίνο του προστάτη, υποστηρίζει μια νέα έρευνα. 

Η μελέτη διεξήχθη από το Sidney Kimmel Cancer Center -- Jefferson Health (SKCC) και συνεργάτες τους στο University of California. Επικεντρώθηκε στο ένζυμο που ονομάζεται DNA-PK (DNA-dependent protein kinase) το οποίο είναι βασικό συστατικό του κυτταρικού μηχανισμού που ελέγχει την επιδιόρθωση του DNA αλλά επιδρά επίσης και στη γονιδιακή έκφραση. 

Προηγούμενες μελέτες έδειξαν ότι το DNA-PK είναι υπερβολικά ενεργό στον μεταστατικό καρκίνο του προστάτη και ότι η υπερενεργοποίησή του συνδέεται με κακό αποτέλεσμα.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Clinical Cancer Research. Μια συνοδευτική μελέτη στο ίδιο τεύχος, εντόπισε το DNA-PK ως την πιο σημαντικά κινάση που συνδέεται με την μεταστατική εξέλιξη της νόσου. Σε μια προσπάθεια κατανόησης του τρόπου με τον οποίο το ένζυμο DNA-PK προκαλεί κακές εκβάσεις, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ρυθμίζει την έκφραση των γονιδιακών δικτύων που ελέγχουν μια ποικιλία σημαντικών κυτταρικών γεγονότων τα οποία σχετίζονται με τον καρκίνο.

Τα νέα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η στόχευση του DNA-PK θα μπορούσε να επιτρέψει την ανάπτυξη στρατηγικών για την πρόληψη ή τη θεραπεία του επιθετικού καρκίνου του προστάτη στο μέλλον.

Τα δεδομένα από τις μελέτες χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη μιας κλινικής δοκιμής για έναν αναστολέα DNA-PK στον άνθρωπο (φάρμακο). Η κλινική δοκιμή βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και έχει εισέλθει τώρα στη φάση επέκτασης των δοκιμών. Τα πρώιμα αποτελέσματα της δοκιμής δείχνουν ότι σε εργαστηριακό περιβάλλον αυτή η προσέγγιση είναι πιο αποτελεσματική από την απλή θεραπεία για την πρόκληση αντικαρκινικών επιδράσεων.

Οι πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες επικεντρώνονται στη μετάφραση των βασικών ευρημάτων της επιστήμης από το εργαστήριο στην κλινική έρευνα. Τα αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής θα δώσουν σημαντικές ενδείξεις και θα δημιουργήσουν νέα ερωτήματα που θα καθοδηγήσουν το σχεδιασμό νέων πειραμάτων, με απώτερο στόχο την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το DNA-PK ρυθμίζει συγκεκριμένες κυτταρικές οδούς για την προώθηση μιας επιθετικής συμπεριφοράς στον καρκίνο. Οι μελέτες θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη ακριβέστερων γενετικών δοκιμασιών για την ανίχνευση του προχωρημένου καρκίνου του προστάτη.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019, 01:22