Στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 32 ετών η γονιμότητα στις ΗΠΑ

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019, 18:14
Στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 32 ετών η γονιμότητα στις ΗΠΑ

Ζήσης Ψάλλας

Μέχρι το 1990, υπήρχαν 2,1 παιδιά ανά γυναίκα στις ΗΠΑ, σε σύγκριση με 1,4 στην Ισπανία και 1,5 στη Γερμανία. Οι ΗΠΑ διατήρησαν υψηλότερο ποσοστό γονιμότητας, παρότι ήταν συγκριτικά αδύναμες σε πολιτικές "υπέρ της γονιμότητας" όπως η οικογενειακή άδεια και η οικονομική στήριξη των γονέων. Ένας λόγος ήταν ότι είχαν μια σταθερή ροή μεταναστών από χώρες με υψηλότερη γονιμότητα. Είχαν επίσης ένα επίμονα υψηλό ποσοστό ακούσιας εγκυμοσύνης, μια ευέλικτη αγορά εργασίας που επιτρέπει στους γονείς να την εγκαταλείψουν και να επανενταχθούν αργότερα και μια ισχυρή οικονομία.

Το 2018, οι ΗΠΑ έπεσαν στα 1,73 παιδιά ανά γυναίκα. Αυτός ο αριθμός βρίσκεται στην περιοχή των άλλων δυτικών χωρών. Μόνο μερικές πλούσιες χώρες - συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Αυστραλίας και της Σουηδίας - έχουν υψηλότερα ποσοστά από τις ΗΠΑ αν και οι διαφορές είναι μικρές.

Είναι φυσιολογικό τα ποσοστά γονιμότητας στις πλούσιες χώρες να μεταβάλλονται. Οι άνθρωποι τείνουν να προσαρμόζουν το χρονοδιάγραμμα των γεννήσεων για να επωφεληθούν από ένα καλό έτος -όπως όταν προσφέρονται υψηλά κρατικά οφέλη- ή να αποφύγουν ένα κακό έτος, όπως όταν υπάρχει οικονομική αβεβαιότητα.

Η γονιμότητα της Ισπανίας μειώθηκε από τη δεκαετία του 1970 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990, καθώς περισσότερες γυναίκες προσχώρησαν στην αγορά εργασίας. Στη Ρωσία, η γονιμότητα έπεσε σταθερά μετά το οικονομικό και πολιτικό σοκ της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης ενώ στη συνέχεια αυξήθηκε. Και, μεταξύ της δεκαετίας του 1990 και της δεκαετίας του 2000, η ​​γονιμότητα της Σουηδίας έπεσε ενώ μετά αυξήθηκε εν μέρει λόγω της γενναιόδωρης υποστήριξης του κράτους προς τους γονείς.

Υπάρχει μια σειρά πιθανών εξηγήσεων για την πρόσφατη βουτιά στις ΗΠΑ. Η οικονομική ύφεση είναι σίγουρα σημαντική και τα αποτελέσματά της παραμένουν ακόμη και όταν η οικονομία έχει ανακάμψει.

Επιπλέον, οι μειώσεις των ποσοστών γονιμότητας ήταν ιδιαίτερα απότομες μεταξύ των νεότερων ατόμων, οι οποίοι επηρεάζονται δυσανάλογα από το υψηλό χρέος των φοιτητικών δανείων και ενδέχεται να δυσκολευτούν οικονομικά από τις προηγούμενες γενιές. 

Τέλος, μέρος της μείωσης της γονιμότητας οφείλεται στη μείωση των ακούσιων γεννήσεων. Τέτοιες μειώσεις ήταν ένας στόχος της δημόσιας πολιτικής για δεκαετίες.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019, 18:14