Πότε η σωματική δραστηριότητα μπορεί να μην είναι καλή για την καρδιά

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019, 01:23
Πότε η σωματική δραστηριότητα μπορεί να  μην είναι καλή για την καρδιά

Θάνος Ξυδόπουλος

Η σωματική δραστηριότητα θεωρείται συχνά ως έχουσα πολλαπλά οφέλη. Αλλά η σωματική δραστηριότητα είναι μια ευρεία έννοια και λίγες επιστημονικές μελέτες έχουν εξετάσει τις διαφορές μεταξύ των τύπων άσκησης. Αυτό ήταν το επίκεντρο μιας νέας μελέτης.

Η μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία της Paris Prospective Study III. Για 10 χρόνια, αυτή η εκτεταμένη γαλλική μελέτη παρακολούθησε την κατάσταση της υγείας περισσότερων από 10.000 εθελοντών ηλικίας 50-75 ετών. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τη συχνότητα, τη διάρκεια και την ένταση της σωματικής τους δραστηριότητας σε τρία διαφορετικά πλαίσια: τη σωματική άσκηση μέσω αθλητισμού, τη σωματική άσκηση κατά εργασία (για παράδειγμα, τη μεταφορά βαριών φορτίων) και τη σωματική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο τους όπως είναι π.χ. η κηπουρική.

Στη συνέχεια, αξιολογήθηκε η καρδιαγγειακή υγεία των συμμετεχόντων με βάση την υγεία των αρτηριών τους, χρησιμοποιώντας τρίπλεξ καρωτίδων. Αυτή η μέθοδος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη εκτιμηθεί η ευαισθησίαα των τασεοϋποδοχέων οι οποίοι ρυθμίζουν τις απότομες μεταβολές της αρτηριακής πίεσης.

Στις αναλύσεις τους οι ερευνητές διέκριναν τις δυο συνιστώσες της ευαισθησίας των τασεοϋποδοχέων, της μηχανικής που υπολογίζεται μέσω μέτρησης της αρτηριακής δυσκαμψίας και της νευρικής, που υπολογίζεται μέσω μέτρησης των νευρικών ώσεων που αποστέλλονται από τους υποδοχείς στα τοιχώματα των αρτηριών σε απόκριση της διαστολής του αγγείου. Οι μηχανικές ανωμαλίες τείνουν να αποδίδονται σε σχετιζόμενες με τη γήρανση, ενώ οι νευρικές ανωμαλίες σχετίζονται με διαταραχές του καρδιακού ρυθμού που μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνες αρρυθμίες και καρδιακή ανακοπή.

Η μελέτη έδειξε ότι η αθλητική σωματική άσκηση υψηλής έντασης συνδέεται με ένα καλύτερο έργο της νευρικής πλευράς των τασεοϋποδοχέων.

Αντιστρόφως, η σωματική δραστηριότητα κατά την εργασία (όπως η ρουτίνα της ανύψωσης βαριών φορτίων) φαίνεται να συνδέεται πιο έντονα με ανωμαλίες των νευρικών τασεοϋποδοχέων και μεγαλύτερη αρτηριακή δυσκαμψία. Μια τέτοια δραστηριότητα θα μπορούσε συνεπώς να είναι επιβλαβής για την καρδιαγγειακή υγεία και ειδικότερα μπορεί να σχετίζεται με διαταραχές του καρδιακού ρυθμού (αρρυθμίες).

Οι ερευνητές είπαν ότι η χρόνια, έντονη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της εργασίας, όπως η μεταφορά βαριών φορτίων, μπορεί να είναι επιβλαβής.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019, 01:23