Οι συσκευές παρακολούθησης φυσικής δραστηριότητας μπορούν να σας βοηθήσουν να μειώσετε την καθιστική ζωή

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022, 13:59
Οι συσκευές παρακολούθησης φυσικής δραστηριότητας μπορούν να σας βοηθήσουν να μειώσετε την καθιστική ζωή

Ζήσης Ψάλλας

Οι σύγχρονες συσκευές παρακολούθησης της φυσικής δραστηριότητας έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων, αλλά οι μελέτες που εξετάζουν την αποτελεσματικότητά τους έχουν συχνά καταλήξει σε διαφορετικά συμπεράσματα.

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η αβεβαιότητα, ερευνητές στη Δανία αναζήτησαν βάσεις δεδομένων για δοκιμές που συνέκριναν τα επίπεδα δραστηριότητας σε ενήλικες που έλαβαν ανατροφοδότηση από συσκευές παρακολούθησης φυσικής δραστηριότητας. Βρήκαν 121 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές που αφορούσαν 16.743 άτομα στις ηλικίες 18 έως 65 ετών. Οι περισσότερες από τις δοκιμές ήταν ευρωπαϊκές (31%) ή βορειοαμερικανικές (40%) με διάμεση περίοδο παρέμβασης τις 12 εβδομάδες. Η διάμεση ηλικία των συμμετεχόντων στη μελέτη ήταν τα 47 έτη, με υψηλότερο ποσοστό γυναικών (77%) από τους άνδρες.

Συνολικά, οι παρεμβάσεις έδειξαν μέτρια επίδραση στη σωματική δραστηριότητα (ισοδύναμη με 1.235 καθημερινά βήματα), μικρή επίδραση στη μέτρια έως έντονη σωματική δραστηριότητα (που ισοδυναμεί με 48,5 λεπτά την εβδομάδα) και μικρή επίδραση στον καθιστικό χρόνο (ίσο με περίπου 10 λεπτά την ημέρα). Για όλα τα αποτελέσματα, οι συσκευές παρακολούθησης φυσικής δραστηριότητας που παρείχαν ανατροφοδότηση ήταν πιο αποτελεσματικές από αυτές που δεν παρείχαν ανατροφοδότηση.

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι οι δοκιμές που συμπεριλήφθηκαν διέφεραν ως προς το σχεδιασμό και τις μεθόδους και λένε ότι τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι εφαρμόσιμα σε χώρες με χαμηλότερο εισόδημα. Ωστόσο, προσθέτουν, αυτή είναι η πρώτη συστηματική ανασκόπηση που συνοψίζει ολόκληρο το σώμα των στοιχείων σε διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών και διαφορετικούς τύπους παρακολούθησης φυσικής δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, λένε ότι αυτή η μελέτη "παρέχει στοιχεία για τη χρήση οργάνων παρακολούθησης για την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητας και της μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας σε μια εποχή που απαιτούνται επειγόντως μεγάλες και εφικτές παρεμβάσεις".

Απαιτούνται μελέτες για τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τα όργανα παρακολούθησης φυσικής δραστηριότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλες στρατηγικές αλλαγής συμπεριφοράς ή πώς μπορεί να επηρεάσουν τον καθιστικό χρόνο.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022, 13:59