Οι γυναίκες έχουν χαμηλότερες τιμές φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021, 13:40
Οι γυναίκες έχουν χαμηλότερες τιμές φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης

Θάνος Ξυδόπουλος

Μια μελέτη από το Smidt Heart Institute στο Cedars-Sinai δείχνει ότι οι γυναίκες έχουν χαμηλότερο φυσιολογικό εύρος αρτηριακής πίεσης σε σύγκριση με τους άνδρες.

Επί του παρόντος, οι οδηγίες για την αρτηριακή πίεση δηλώνουν ότι οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν το ίδιο φυσιολογικό εύρος αρτηριακής πίεσης. Αλλά η νέα έρευνα δείχνει ότι υπάρχουν διαφορές στην κανονική αρτηριακή πίεση μεταξύ των δύο φύλων.

Ο μεγαλύτερος αριθμός σε μια μέτρηση της αρτηριακής πίεσης ονομάζεται συστολική πίεση και μετρά τη δύναμη που ασκεί το αίμα στα αρτηριακά τοιχώματα καθώς η καρδιά χτυπά. Ο δεύτερος αριθμός είναι η διαστολική πίεση, η αρτηριακή πίεση στα τοιχώματα της αρτηρίας μεταξύ των καρδιακών παλμών.

Για χρόνια, τα 120 mmHg θεωρούνταν το φυσιολογικό ανώτερο όριο για τη συστολική αρτηριακή πίεση στους ενήλικες. Η επίμονη αύξηση πάνω από αυτό το όριο ισοδυναμεί με υπέρταση -η οποία είναι ένας βασικός παράγοντας κινδύνου για κοινές καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως καρδιακή προσβολή, καρδιακή ανεπάρκεια και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Στην παρούσα μελέτη, οι ερευνητές εξέτασαν μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης που πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις μελέτες οι οποίες περιλάμβαναν περισσότερους από 27.000 συμμετέχοντες, από τους οποίους το 54% ήταν γυναίκες.

Η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι ενώ τα 120 mmHg ήταν το κατώφλι κινδύνου στους άνδρες, τα 110 mmHg ή και χαμηλότερα ήταν το κατώφλι κινδύνου στις γυναίκες. Τα επίπεδα συστολικής αρτηριακής πίεσης που ήταν υψηλότερα από αυτά τα όρια συσχετίστηκαν με κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες είχαν χαμηλότερο όριο αρτηριακής πίεσης από τους άνδρες για κίνδυνο κάθε συγκεκριμένου τύπου καρδιαγγειακής νόσου, όπως καρδιακή προσβολή, καρδιακή ανεπάρκεια και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Αυτά τα ευρήματα βασίζονται σε προηγούμενη έρευνα που βρήκε ότι τα αιμοφόρα αγγεία των γυναικών γερνούν γρηγορότερα από τα αγγεία των ανδρών. Αυτή η έρευνα που δημοσιεύθηκε πέρυσι, επιβεβαίωσε ότι οι γυναίκες έχουν διαφορετική βιολογία και φυσιολογία από τους άνδρες και εξήγησε γιατί οι γυναίκες μπορεί να είναι πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη ορισμένων τύπων καρδιαγγειακών παθήσεων και σε διαφορετικά σημεία της ζωής.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Circulation.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021, 13:40