Τα ζαχαρούχα ποτά συνδέονται με τον καρκίνο

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019, 18:53
Τα ζαχαρούχα ποτά συνδέονται με τον καρκίνο

Θάνος Ξυδόπουλος

Η κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών αυξήθηκε παγκοσμίως τις τελευταίες δεκαετίες και συνδέεται πειστικά με τον κίνδυνο παχυσαρκίας, ο οποίος με τη σειρά του αναγνωρίζεται ως ισχυρός παράγοντας κινδύνου για πολλούς καρκίνους. Ωστόσο, η έρευνα για τα γλυκά ποτά και ο κίνδυνος καρκίνου είναι ακόμη περιορισμένη.

Έτσι μια ομάδα ερευνητών με έδρα τη Γαλλία έθεσε ως στόχο να αξιολογήσει τις συσχετίσεις μεταξύ της κατανάλωσης ζαχαρούχων ποτών (και χυμών φρούτων), ποτών διαίτης (με τεχνητά γλυκαντικά) και του κινδύνου  καρκίνων μεταξύ των οποίων του μαστού, του προστάτη και του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Τα ευρήματά βασίζονται σε 101.257 υγιείς Γάλλους ενήλικες (21% άνδρες, 79% γυναίκες) με μέση ηλικία 42 ετών κατά την ένταξη από τη μελέτης NutriNet-Santé.

Οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια για τη διατροφή, τα οποία σχεδιάστηκαν για να μετρήσουν τη συνήθη κατανάλωση 3.300 διαφορετικών ειδών τροφίμων και ποτών και παρακολουθήθηκαν για μέγιστο διάστημα 9 ετών (2009-2018).

Οι περιπτώσεις καρκίνου που αναφέρθηκαν από τους συμμετέχοντες επικυρώθηκαν από τα ιατρικά αρχεία των εθνικών βάσεων δεδομένων ασφάλισης υγείας.

Διάφοροι γνωστοί παράγοντες κινδύνου για καρκίνο, όπως η ηλικία, το φύλο, το επίπεδο μόρφωσης, το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου, το κάπνισμα και τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας ελήφθησαν υπόψη.

Η μέση ημερήσια κατανάλωση ζαχαρωδών ποτών ήταν μεγαλύτερη στους άνδρες από ό, τι στις γυναίκες (90,3 mL έναντι 74,6 mL). Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης, διαγνώστηκαν 2.193 περιπτώσεις καρκίνου (μεταξύ των οποίων 693 καρκίνοι του μαστού, 291 καρκίνοι του προστάτη και 166 καρκίνοι του παχέος εντέρου). Η μέση ηλικία διάγνωσης ήταν τα 59 έτη.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι μια αύξηση κατά 100 ml ημερησίως στην κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου κατά 18% και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού κατά 22%.

Όταν η ομάδα των ζαχαρούχων ποτών χωρίστηκε σε χυμούς φρούτων και άλλα ζαχαρούχα ποτά, η κατανάλωση και των δύο τύπων ποτών συνδέθηκε με υψηλότερο κίνδυνο γενικού καρκίνου.

Δεν βρέθηκε συσχέτιση για τον καρκίνο του προστάτη και του παχέος εντέρου.

Η κατανάλωση τεχνητών γλυκαντικών  δεν συσχετίστηκε με κίνδυνο καρκίνου, αλλά οι συγγραφείς προειδοποιούν ότι απαιτείται προσοχή στην ερμηνεία αυτού του ευρήματος λόγω του σχετικά χαμηλού ποσοστού κατανάλωσης στο δείγμα.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019, 18:53