Πώς το διαζύγιο επηρεάζει το περπάτημα σε άνδρες και γυναίκες

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018, 14:29
Πώς το διαζύγιο επηρεάζει το περπάτημα σε άνδρες και γυναίκες
Σύμφωνα με μια περίπλοκη μελέτη, οι αλλαγές στις σχέσεις των δύο φύλων επηρεάζουν τη σωματική δραστηριότητα.

Στη μελέτη, 1051 συμμετέχοντες από τη Φινλανδία παρακολουθήθηκαν με έγκυρα δεδομένα βηματόμετρων το 2007 και το 2011. Στην αρχή της περιόδου παρακολούθησης τα άτομα ήταν ηλικίας μεταξύ 34 και 49 ετών.

Ο συνολικός αριθμός των βημάτων (χωρίς αυτό να αφορά κάποια ηθελημένη άσκηση) μειώθηκε κατά τη διάρκεια της τετραετούς παρακολούθησης των ανδρών που πήγαν διαζύγιο.

Για τις γυναίκες υπήρξε ένα άλλο αποτέλεσμα. Για αυτές που βρήκαν νέο σύζυγο μεταξύ των δύο σημείων μέτρησης τα συνολικά βήματα μειώθηκαν σημαντικά σε σύγκριση με τις γυναίκες που ήταν παντρεμένες κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι δύσκολο να δοθεί μια μοναδική εξήγηση σχετικά με τις επιδράσεις που έχουν οι αλλαγές της οικογενειακής κατάστασης στη σωματική δραστηριότητα.

Φαίνεται ότι οι αλλαγές στις σχέσεις επηρεάζουν τη φυσική δραστηριότητα των ανδρών και των γυναικών με διαφορετικό τρόπο, ανέφερε ο μεταδιδακτορικός ερευνητής Kasper Salin από το Πανεπιστήμιο Jyväskylä της Σχολής Αθλητισμού και Επιστημών Υγείας.

Η κοινωνικοοικονομική θέση

Η μελέτη διερεύνησε επίσης τη σχέση μεταξύ κοινωνικοοικονομικής θέσης και μεταβολών της σωματικής δραστηριότητας. Μεταξύ των ανδρών και των γυναικών με την υψηλότερη κοινωνικοοικονομική θέση, ο αριθμός των αερόβιων βημάτων αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών. Ως αερόβια βήματα αναφέρονται αυτά που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων που διαρκούν τουλάχιστον 10 λεπτά χωρίς διακοπή με ρυθμό 60 ή περισσότερα βήματα ανά λεπτό.

Η μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της αντικειμενικά μετρημένης φυσικής δραστηριότητας είναι σπάνια. Το βηματόμετρο που χρησιμοποιήθηκε σε αυτή τη μελέτη παρέχει μια πιο αξιόπιστη εικόνα της συνολικής δραστηριότητας από ένα παραδοσιακά χρησιμοποιούμενο ερωτηματολόγιο.Η περίοδος παρακολούθησης, ωστόσο, έδειξε ότι η αύξηση του αριθμού των βημάτων επικεντρώθηκε στις υψηλότερες κοινωνικές τάξεις, ειδικά σε αερόβια βήματα.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018, 14:29