Dell: Φέρνει την επανάσταση στον τρόπο που οι άνθρωποι εργάζονται με την πλατφόρμα Unified Workspace

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 7 Μαΐου 2019, 20:00
Dell: Φέρνει την επανάσταση στον τρόπο που οι άνθρωποι εργάζονται με την πλατφόρμα Unified Workspace

Καθώς το εργασιακό μοντέλο επόμενης γενιάς μετουσιώνεται σε πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο, οι εργαζόμενοι απαιτούν την ευελιξία να εργάζονται, να συνεργάζονται και να καινοτομούν καθημερινά, οπουδήποτε και με όποιον τρόπο επιθυμούν. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν αυτό το εργασιακό περιβάλλον, για να προσελκύουν νέα ταλέντα και να διατηρούν τη συμμετοχικότητα, παραγωγικότητα και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού που ήδη διαθέτουν, με συσκευές προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι των τμημάτων Πληροφορικής των επιχειρήσεων συχνά αδυνατούν, να εστιάσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εργασιακής εμπειρίας των εργαζομένων, καθώς ξοδεύουν τον περισσότερο χρόνο τους σε μη παραγωγικές ασχολίες όπως, οι εγκαταστάσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών, και η παρακολούθηση και αντιμετώπιση προβλημάτων των εφαρμογών.

Η Dell Technologies (NYSE:DELL) παρουσιάζει το Unified Workspace με στόχο να δώσει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μετασχηματίσουν την εμπειρία χρηστών τους. Αυτή η πρωτοποριακή προσέγγιση θα αυξήσει την παραγωγικότητα και την ευελιξία των χρηστών, παρέχοντας στις επιχειρήσεις αυτοματοποιημένες και έξυπνες λύσεις ενοποιημένης διαχείρισης. Η Dell Technologies με το Unified Workspace θα φέρει την επανάσταση στον τρόπο που οι υπεύθυνοι των τμημάτων Πληροφορικής εξυπηρετούν τους τελικούς χρήστες, με τις σωστές επιλογές συσκευών, τις εγκαταστάσεις, την ασφάλεια, και την υποστήριξη μέσω ευέλικτων, κλιμακούμενων υπηρεσιών και λύσεων, οι οποίες ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος, συσκευής, και περιβάλλοντος cloud απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις.

«Φανταστείτε μια έξυπνη λύση, η οποία σας δείχνει τις συγκεκριμένες συσκευές και εφαρμογές που έχει ανάγκη το ανθρώπινο δυναμικό σας, βάσει των ιδιαίτερων προδιαγραφών τους. Μια λύση, η οποία θα παρέχει αυτές τις προσαρμοσμένες συσκευές κατευθείαν στον τελικό χρήστη, ρυθμισμένες εκ των προτέρων και έτοιμες με τις απαιτούμενες εφαρμογές και χαρακτηριστικά ασφάλειας, δίχως το τμήμα Πληροφορικής να ασχοληθεί καθόλου με τη συσκευή. Τώρα, φανταστείτε την ίδια λύση να βοηθά, προληπτικά, τον τελικό χρήστη στη διεκπεραίωση καθημερινώνsoftware ζητημάτων όπως, την επαναφορά των κωδικών πρόσβασης, την πρόσβαση σε εφαρμογές και σε συνδέσεις VPN», εξηγεί ο JeffClarke, vice chairman of products and operations, Dell Technologies. «Αυτό είναι το Unified Workspace της Dell Technologies, η πιο ολοκληρωμένη λύση του είδους της, που βοηθά τους υπεύθυνους πληροφορικής να εγκαθιστούν, να διασφαλίζουν, να διαχειρίζονται και να υποστηρίζουν πρακτικά κάθε συσκευή, μέσω του cloud».

Ενισχύοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εργασίας

Η Dell Technologies με τo Unified Workspace βοηθά τις επιχειρήσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τρόπου εργασίας, επιτρέποντας στους υπεύθυνους πληροφορικής να διευθετούν εύκολα και με αυτοματισμό χρονοβόρες, πολύπλοκες, αλλά και κρίσιμες εργασίες. Είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν από το σημείο όπου χρειάζονται περισσότερη βοήθεια- είτε αυτό βρίσκεται στη διαδικασία του deployment, της ασφάλειας ή ακόμα και της διαχείρισης των υπολογιστικών συστημάτων- και να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα, μέχρι να ολοκληρώσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του τρόπου εργασίας τους μέσω του Unified Workspace.

Εγκατάσταση και διαχείριση των Υπολογιστικών συστημάτων μέσω του cloud

Η παραδοσιακή διαχείριση του κύκλου ζωής των υπολογιστών (PC lifecycle management - PCLM) απαιτεί προσωπική ενασχόληση, είναι δαπανηρή και δεν είναι ευέλικτη έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες του προσωπικού που εργάζεται όλο και συχνότερα με φορητές συσκευές και σε απομακρυσμένες τοποθεσίες. Με το VMware Workspace ONEνα βρίσκεται στον πυρήνα του Unified Workspace της Dell Technologies, οι πελάτες μπορούν να αξιοποιούν την τεχνολογία ενοποιημένης διαχείρισης τελικών συσκευών (“endpoints”), για να εκσυγχρονίσουν τον τρόπο του deployment, της διαχείρισης και της ασφάλειας των συσκευών Dell που έχουν στην κατοχή τους. 

Από τη στιγμή της εγκατάστασης, μέσω του Workspace ONE και του cloud δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις για διαχείριση των υπολογιστικών συστημάτων πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο PCLM, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αυτοματοποιημένη ενημέρωση και βελτιωμένη παρακολούθηση της κατάστασης των endpointsκαι να εκτελούνται απομακρυσμένα διαγνωστικές εφαρμογές. Το Workspace ONE παρέχει μία ενοποιημένη, ψηφιακή εμπειρία στον εργασιακό χώρο, καθώς οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν ενιαία πρόσβαση σε κάθε εφαρμογή SaaS ή εσωτερική, με μια μοναδική διαδικασία πρόσβασης από οποιαδήποτε συσκευή.

Χάρη στη συνεργασία με τη Microsoft, οι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν από τις δυνατότητες του Microsoft 365, του Workspace ONE, και των υπηρεσιών Dell Provisioning and Deployment, έτσι ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα των χρηστών.

Μετασχηματίζοντας τις επιλογές και τις εγκαταστάσεις των υπολογιστικών συστημάτων βασιζόμενοι στις πραγματικές ανάγκες

Χρησιμοποιώντας πληροφορίες που απορρέουν από δεδομένα του τρόπου χρήσης του υπολογιστή από τον εργαζόμενο, από την κατανάλωση ενέργειας και τη χρήση του αποθηκευτικού χώρου, έως τις απαιτήσεις φορητότητας και των συχνότερα χρησιμοποιούμενων εφαρμογών, η DellTechnologies βοηθά τις επιχειρήσεις να επιλέξουν τους κατάλληλους υπολογιστές και τις κατάλληλες εφαρμογές για κάθε εργαζόμενο, παραδίδοντας τις συσκευές ρυθμισμένες εκ των προτέρων, κατευθείαν από το εργοστάσιο της Dell στα χέρια των τελικών χρηστών. Αυτή η εμπειρία, η οποία βασίζεται στα δεδομένα και δεν απαιτεί προσωπική ενασχόληση, εξοικονομεί χρόνο στο προσωπικό Πληροφορικής αλλά και χρήμα, επιτρέποντάς του να αφοσιωθεί σε στρατηγικής σημασίας έργα, ενισχύοντας παράλληλα τους εργαζόμενους, με εξατομικευμένες συσκευές και πρόσβαση σε δεδομένα και εφαρμογές, έτσι ώστε να είναι άμεσα παραγωγικοί, από την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσουν το νέο τους υπολογιστή. 

Ένα μέρος αυτής της εμπειρίας παρέχεται σήμερα, από τηDell μέσω του VMware Workspace ONE, που επιτρέπει στους οργανισμούς να παραδίδουν συσκευές ρυθμισμένες εκ των προτέρων με εταιρικές εφαρμογές και ρυθμίσεις, κατευθείαν από το εργοστάσιο της Dell στους τελικούς χρήστες. Αυτή η μέθοδος εξοικονομεί μέχρι και σχεδόν μια εβδομάδα απασχόλησης του προσωπικού Πληροφορικής ανά 1.000 συσκευές που χρειάζονται εγκαταστάσεις. 

Επαναπροσδιορίζοντας την ασφάλεια του BIOS

Οι hackers αναπτύσσουν ολοένα και πιο προηγμένες μεθόδους και το BIOS απασχολεί όλο και περισσότερο τους πελάτες. Η αποθήκευση των προτύπων τουBIOS εκτός υπολογιστή εξασφαλίζει ότι ο χρήστης διαθέτει πάντα μία ασφαλή έκδοσή του, σε αντίθεση με τους ανταγωνιστές που αποθηκεύουν όλη την πληροφορία του BIOS στο hardware του υπολογιστή, το οποίο μπορεί να προσβληθεί. Χάρη στο Unified Workspace, η Dell Technologies εισάγει μια νέα δυνατότητα στο Dell Safe BIOS, ένα βοηθητικό πρόγραμμα επαλήθευσης του BIOS εκτός υπολογιστή,το οποίο παρέχεται στο VMware Workspace ONE, το Secureworks και το Crowd Strike. 

Η συγκεκριμένη παροχή δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια στο BIOS. Οι λειτουργίες ασφάλειας μπορούν πλέον, προληπτικά να ανιχνεύουν επιθέσεις εναντίον του BIOS, χρησιμοποιώντας την κονσόλα Crowd Strike και το Secure works. Χάρη σε αυτή τη λειτουργία, το προσωπικό Πληροφορικής μπορεί να ρυθμίζει αυτόματες αναβαθμίσεις μέσω του Workspace ONE, με στόχο να εγκαθιστά ενημερώσεις μέσω του Internet, σε όλες τις συσκευές που βρίσκονται εκτός προδιαγραφών. Η δυνατότητα σύνδεσης των μετρήσεων κατευθείαν στο σύστημα εντοπισμού απειλών του Secureworks, του Crowd Strike, αλλά και του συστήματος διαχείρισης καλής λειτουργίας του VMware Workspace ONE, παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο παρακολούθησης και ορατότητας. 

Αυτές οι δυνατότητες βασίζονται σε άλλα υποσυστήματα του Unified Workspace, με στόχο τη διασφάλιση των τελικών σημείων, όπως το Dell Safe Guard και Response, που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο διαχείρισης απειλών, επόμενης γενιάς,και συνδυάζει λύσεις ασφάλειας τελικών σημείων και την ανάλυση των απειλών από το Secureworks, μέσω της ενοποιημένης πλατφόρμας προστασίας τελικών σημείων του Crowd Strike.

Η Dell παρέχει διαισθητική υποστήριξη στα τμήματα Πληροφορικής

Συνυφασμένη με το Unified Workspace είναι η προγνωστική και προληπτική υποστήριξη, η οποία παράγει χρήσιμες πληροφορίες, πιο αξιοποιήσιμες και εξατομικευμένες, όσο περνά ο χρόνος. Για παράδειγμα, το πλαίσιο υποστήριξης Dell Pro Support Plus with Support Assist έχει βοηθήσει πελάτες να μειώσουν το χρόνο επίλυσης προβλημάτων σε ελαττωματικούς σκληρούς δίσκους μέχρι και 11 φορές ταχύτερα. Με ακόμη περισσότερη τηλεμετρία, τα τμήματα Πληροφορικής μπορούν να υποστηρίζουν τους τελικούς χρήστες, με ορατότητα σε πραγματικό χρόνο και με προληπτικές επιδιορθώσεις και ενημερώσεις. 

Δηλώσεις υποστήριξης

«Η Dell Technologiesμε το Unified Workspace θα αλλάξει δραστικά την εμπειρία των τελικών χρηστών στη χρήση υπολογιστών και θα βοηθήσει τις ομάδες Πληροφορικής να μειώσουν τα έξοδα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να απαλλαγούν από την προσωπική ενασχόληση και να υιοθετήσουν σύγχρονες διαδικασίες διαχείρισης», ανέφερε ο Shankar Iyer, senior vice president and general manager, End User Computing, VMware. «Με το VMware Workspace ONE στην καρδιά του Unified Workspace της Dell Technologies, και με υπηρεσίες από την Dell, οι οργανισμοί μπορούν να εντάσσουν στο δυναμικό τους, νέους εργαζομένους ταχύτερα από κάθε άλλη φορά, να διατηρούν τις συσκευές τους ενημερωμένες, και να εξαλείφουν τις χειροκίνητες και χρονοβόρες διαδικασίες, μέσω της αυτοματοποίησης».

«Η έρευνα της ESG καταδεικνύει ότι οι ενημερώσεις, οι διορθώσεις και η διατήρηση της ασφάλειας, αποτελούν τις κορυφαίες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί, καθώς εξισορροπούν ευέλικτες εργασιακές πρακτικές, αποφάσεις διαχείρισης τελικών σημείων, και ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλο το φάσμα της επιχείρησης», δήλωσε ο Mark Bowker, senior analyst, ESG. «Το Unified Workspace της Dell Technologies έχει τη δυνατότητα να βοηθά τα τμήματα Πληροφορικής και τις ομάδες ασφάλειας, να ενισχύουν τις δυνατότητές τους πάνω στην υποστήριξη, τη διαχείριση και την επιδιόρθωση των ζητημάτων που προκύπτουν εντός του κύκλου ζωής των υπολογιστικών συστημάτων των τελικών χρηστών, με σαφήνεια και εμπιστοσύνη».

Διαθεσιμότητα

●    Τα Dell Provisioning for VMware Workspace ONE, ProDeploy Client Suite and ProSupport Suite for PCs είναι ήδη διαθέσιμα. 
●    Το Dell Safe BIOS, το βοηθητικό πρόγραμμα επαλήθευσης, είναι διαθέσιμο από το Μάιο του 2019. Η ενσωμάτωση του βοηθητικού προγράμματος επαλήθευσης με το VMware Workspace ONE, το Secureworks και το Crowd Strike θα είναι διαθέσιμο εντός του 2ου εξαμήνου του 2019.
●    Το Dell SafeGuard και Response είναι διαθέσιμο.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 7 Μαΐου 2019, 20:00