Έκθεση της ΕΕΤΤ για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα το α’ εξάμηνο 2016

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016, 17:45
Έκθεση της ΕΕΤΤ για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα το α’ εξάμηνο 2016
Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της σταθερής και κινητής ευρυζωνικής αγοράς και η χαμηλή άνοδος για το VDSL είναι τα κύρια σημεία για την πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα κατά το α’ εξάμηνο του 2016, σύμφωνα με σχετική έκθεση που δημοσιεύει η ΕΕΤΤ. Συγκεκριμένα:

1. Συνεχιζόμενη ανάπτυξη της ευρυζωνικής αγοράς
• Οι ευρυζωνικές συνδέσεις στα μέσα του 2016 διαμορφώθηκαν σε 3.521.268 (διείσδυση 32,43% στον πληθυσμό) έναντι 3.330.575 (διείσδυση 30,3%) την αντίστοιχη περίοδο του 2015 και 3.427.026 σε σύγκριση με το τέλος του 2015 (διείσδυση 31,56%), σημειώνοντας αύξηση 191.125 γραμμές συγκριτικά με το α’ εξάμηνο του 2015 και 94.242 κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.2. Κινητή ευρυζωνικότητα
• Το σύνολο των ενεργών συνδρομητών κινητών τηλεπικοινωνιών που έκαναν χρήση υπηρεσιών δεδομένων στο Διαδίκτυο τον Ιούνιο του 2016 ανέρχονταν σε 5.376.535 έναντι 4.798.943 τον Ιούνιο του 2015, δηλ. αύξηση κατά 577.592 συνδρομητές.
• Η πληθυσμιακή κάλυψη ανήλθε σε ποσοστά έως και 99,3% για δίκτυο 3G και 83% για δίκτυο 4G. Ωστόσο, το 85,88% των δεδομένων διακινήθηκε μέσω δικτύων 3G και μόνο το 14,12% μέσω 4G.

3. Πορεία ΑΠΤΒ
• Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) στα μέσα του 2016 διαμορφώθηκε σε 2.055.936 γραμμές έναντι 2.040.721 την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Το ποσοστό των ευρυζωνικών γραμμών μέσω ΑΠΤΒ επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών της χώρας ανήλθε σε 54,13% έναντι 56,42% το α’ εξάμηνο του 2015.
• Το ποσοστό των γραμμών του ΟΤΕ επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών σημείωσε άνοδο και διαμορφώθηκε σε 44,44% τον Ιούλιο 2016 έναντι 42,61% τον Ιούλιο 2015.
• Οι γραμμές ΑΡΥΣ (χονδρικής) ανήλθαν σε 38.006 (1,08% επί των ευρυζωνικών γραμμών) έναντι 20.811 τον Ιούλιο 2015.
• Οι γραμμές λοιπών τεχνολογιών παραμένουν σε χαμηλό ποσοστό (περί του 0,3% του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών).4. Άνοδος αλλά ακόμη χαμηλή διείσδυση του VDSL
Το ποσοστό των γραμμών VDSL επί του συνόλου των ευρυζωνικών γραμμών στα μέσα του 2016 ανήλθε σε 6,5% έναντι 5,8% στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους και 4% τον Ιούλιο 2015. Αντίστοιχα χαμηλή παραμένει η διείσδυσή τους στον πληθυσμό (2,1%).

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016, 17:45