Ειδήσεις για Losec

Τα γενόσημα στη ζωή μας

Τα γενόσημα στη ζωή μας

Με στόχο να πέσει στο 50% η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα, ξεκινά από σήμερα η συνταγογράφηση σκευασμάτων, η οποία θα γίνεται με βάση τη δραστική ουσία που...

02/04/2012 09:10