Ειδήσεις για EFUEL

Η Porsche 911 θα τροφοδοτείται και με συνθετικά καύσιμα

Η Porsche 911 θα τροφοδοτείται και με συνθετικά καύσιμα

Τα συνθετικά καύσιμα αποτελούν τη λύση για τη βιωσιμότητα των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις εκπομπές ρύπων είναι πλέον...

15/09/2021 15:23