Ειδήσεις για υποβάθμιση προβλέψεων

ΟΟΣΑ: Υποβάθμισε την πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη για το 2021

Η ταχεία ανάκαμψη της παγκόσμιας ανάπτυξης βρίσκεται σε καλό δρόμο, αλλά είναι πολύ νωρίς για τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες να...

21/09/2021 12:43