Ειδήσεις για πρόβλημα ρευστότητα

ΕΚΤ: Σαράντα δύο τράπεζες της ευρωζώνης έχουν προβλήματα ρευστότητας

Σαράντα δύο τράπεζες της ευρωζώνης αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας τα οποία συνδέονται με ποιοτικά (και όχι ποσοτικά) χαρακτηριστικά του ενεργητικού...

08/04/2019 14:55