Ειδήσεις για παράταση θητείας

Παράταση έως τις 10 Οκτωβρίου στη θητεία των διοικήσεων των συνεταιρισμών

Παράταση έως τις 10 Οκτωβρίου στη θητεία των διοικήσεων των συνεταιρισμών

Παρατείνεται έως τις 10 Οκτωβρίου η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των αγροτικών...

28/05/2020 18:44