Ειδήσεις για νέα συσκευασία

Κορπή: Νέα συσκευασία με 50% ανακυκλωμένο πλαστικό

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κορπή®, στο πλαίσιο της εταιρικής στρατηγικής περιβαλλοντικής ευθύνης, παρουσιάζει τη νέα καινοτόμα συσκευασία με 50%...

10/12/2020 16:40