Ειδήσεις για μουσείο Γεωλογικής Ιστορίας Ολύμπου

Περιήγηση στο μουσείο Γεωλογικής Ιστορίας Ολύμπου

Η εξέλιξη του Ολύμπου μέσα στον γεωλογικό χρόνο όπως και απολιθώματα από την ευρύτερη περιοχή που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον...

31/07/2021 11:27