Ειδήσεις για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών

Ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών και νέων κατοικιών

Ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών και νέων κατοικιών

Κίνητρα και υποχρεώσεις για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών πολύ χαμηλής ενεργειακής απόδοσης θα περιλαμβάνουν οι επόμενες προκηρύξεις...

13/04/2020 11:49