Ειδήσεις για ενίσχυση συνεργασίας

Ενισχύουν τη συνεργασία τους INTERAMERICAN και ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών

Με κοινό γνώμονα τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν στους πελάτες, στον τομέα της υγείας, η INTERAMERICAN και η...

12/11/2019 17:06

Η Ε.Ε. προτείνει την ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών αναφορικά με την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σήμερα μία πρόταση κοινοτικού Κανονισμού για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών...

31/01/2018 17:39