Ειδήσεις για εμπόριο ειδών

ΕΕ: Συγκρότηση συμμαχίας για να δοθεί τέλος στο εμπόριο ειδών που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση απευθύνει έκκληση σε δεκάδες χώρες να σταματήσουν το εμπόριο οργάνων βασανισμού καθώς και διαφόρων...

20/07/2017 21:22