Ειδήσεις για εθνικός χαρακτήρας

ΓΣΕΕ: Αδιαπραγμάτευτος ο εθνικός χαρακτήρας της ΔΕΗ

ΓΣΕΕ: Αδιαπραγμάτευτος ο εθνικός χαρακτήρας της ΔΕΗ

«Η εισήγηση της Διοίκησης της ΔΕΗ για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την άρνηση του δικαιώματος της συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου (ανάλογη δηλαδή...

27/09/2021 14:54