Ειδήσεις για είσπραξη φόρων

Παράταση προθεσμιών για την είσπραξη φόρων από τα τελωνεία

Παρατείνεται έως τις 25 Ιουνίου και έως και 25 Ιουλίου αντίστοιχα η είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου...

23/04/2020 12:42