Ειδήσεις για διπλές πληρωμές

«Τρύπα» 100.000 ευρώ στο δήμο Κιλελέρ

Έλλειμμα αλλά και διπλές πληρωμές συνολικού ύψους άνω των 100.000 ευρώ, δια-πιστώνει έλεγχος ορκωτών λογιστών στον Δήμο Κιλελέρ. Την έκθεση των ελεγκτών παρέλαβε ο δήμαρχος...

07/11/2014 10:17