Ειδήσεις για διαβατήριο εμβολίων

Το διαβατήριο εμβολίων της Γαλλίας λειτούργησε... κάπως

Το διαβατήριο εμβολίων της Γαλλίας λειτούργησε... κάπως

Η αύξηση των εμβολιασμών έχει πιστωθεί στο διαβατήριο εμβολίων της Γαλλίας. Αλλά με ποιο ευρύτερο κόστος; Η Γαλλία είναι -εδώ και καιρό- ένα από τα κράτη με τον μεγαλύτερο σκεπτικισμό...

21/09/2021 12:33