Ειδήσεις για ανεπάρκεια σιδήρου

Μία στις δύο εγκύους επηρεάζεται από τα χαμηλά επίπεδα σιδήρου

Μία στις δύο εγκύους επηρεάζεται από τα χαμηλά επίπεδα σιδήρου

Καναδική μελέτη βρήκε ότι, παρά τη συχνή ανεπάρκεια σιδήρου, το 40% των εγκύων δεν έλεγξαν...

31/08/2021 10:46