Ειδήσεις για αναληψη έργου

Η Lamda Development αναλαμβάνει το έργο του Ελληνικού με ποσοστό 100%

Η Lamda Development αναλαμβάνει το έργο του Ελληνικού με ποσοστό 100%

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της έκδοσης των κοινών υπουργικών αποφάσεων (ΚΥΑ), και ενόψει της άμεσης εκκίνησης της...

18/09/2019 19:03