Ειδήσεις για Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ

«Ζήτω το Πένθος»: Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ στο Ηράκλειο

«Ζήτω το Πένθος»: Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ στο Ηράκλειο

Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης έρχεται με το εμβόλιο στο χέρι και μοιράζει δόσεις αντικόβιντ με θρομβώσεις κραυγάζοντας: «στο μετρό μου δεν κολλάει...

04/01/2022 14:06
«Ζήτω το Πένθος»: Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ!

«Ζήτω το Πένθος»: Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ!

Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης έρχεται με το εμβόλιο στο χέρι και μοιράζει δόσεις αντικόβιντ με θρομβώσεις κραυγάζοντας: «στο μετρό μου δεν κολλάει...

27/12/2021 13:13
«Ζήτω το Πένθος»: Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ!

«Ζήτω το Πένθος»: Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ!

Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης έρχεται με το εμβόλιο στο χέρι και μοιράζει δόσεις αντικόβιντ με θρομβώσεις κραυγάζοντας: «στο μετρό μου δεν κολλάει...

21/12/2021 13:19
«Ζήτω το Πένθος»: Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ στο «Κύτταρο»

«Ζήτω το Πένθος»: Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ στο «Κύτταρο»

Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης έρχεται στο ιστορικό «Κύτταρο» με το εμβόλιο στο χέρι, μοιράζει δόσεις αντι-κόβιντ με θρομβώσεις, κραυγάζοντας...

26/10/2021 12:35
«Ζήτω το Πένθος»: Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ!

«Ζήτω το Πένθος»: Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ!

Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης έρχεται με το εμβόλιο στο χέρι και μοιράζει δόσεις αντικόβιντ με θρομβώσεις κραυγάζοντας: «στο μετρό μου δεν κολλάει...

04/09/2021 10:03
«Ζήτω το Πένθος»: Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ!

«Ζήτω το Πένθος»: Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ!

Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης έρχεται με το εμβόλιο στο χέρι και μοιράζει δόσεις αντικόβιντ με θρομβώσεις κραυγάζοντας: «στο μετρό μου δεν κολλάει...

23/08/2021 11:32
«Ζήτω το Πένθος»: Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ!

«Ζήτω το Πένθος»: Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ!

Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης έρχεται με το εμβόλιο στο χέρι και μοιράζει δόσεις αντικόβιντ με θρομβώσεις κραυγάζοντας: «στο μετρό...

11/08/2021 11:27