Ειδήσεις για Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η εξαγορά της Θερμοηλεκτρικής Κομοτηνής

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η εξαγορά της Θερμοηλεκτρικής Κομοτηνής

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε την έγκριση της απόκτησης κοινού ελέγχου από τις εταιρείες Motor Oil Renewable Energy Μονοπρόσωπη AE και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ...

24/08/2021 12:45