Ειδήσεις για Η ιστορία του σιδηρόδρομου

Η ιστορία του σιδηρόδρομου Πειραιά - Κηφισιάς

Η ιστορία του σιδηρόδρομου Πειραιά - Κηφισιάς

Ο Αστικός Σιδηρόδρομος Πειραιά - Κηφισιάς, γνωστός ως «Ηλεκτρικός», μετράει σχεδόν ενάμιση αιώνα ζωής. Ατμοκίνητος...

16/09/2021 08:25
Η ιστορία του σιδηρόδρομου Πειραιά – Κηφισιάς

Η ιστορία του σιδηρόδρομου Πειραιά – Κηφισιάς

Ο Αστικός Σιδηρόδρομος Πειραιά - Κηφισιάς, γνωστός ως «Ηλεκτρικός», μετράει σχεδόν ενάμιση αιώνα ζωής. Ατμοκίνητος αρχικά...

16/09/2020 09:49
Η ιστορία του σιδηρόδρομου Πειραιά - Κηφισιάς

Η ιστορία του σιδηρόδρομου Πειραιά - Κηφισιάς

Ο Αστικός Σιδηρόδρομος Πειραιά - Κηφισιάς, γνωστός ως «Ηλεκτρικός», μετράει σχεδόν ενάμιση αιώνα ζωής. Ατμοκίνητος αρχικά και ηλεκτροκίνητος...

16/09/2019 11:52
Η ιστορία του σιδηρόδρομου Πειραιά - Κηφισιάς

Η ιστορία του σιδηρόδρομου Πειραιά - Κηφισιάς

Ο Αστικός Σιδηρόδρομος Πειραιά - Κηφισιάς, γνωστός ως «Ηλεκτρικός», μετράει σχεδόν ενάμιση αιώνα ζωής. Ατμοκίνητος αρχικά και ηλεκτροκίνητος αργότερα...

16/09/2018 13:29