Ειδήσεις για Η Μάχη των Γιαννιτσών

Η Μάχη των Γιαννιτσών και η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης

Η Μάχη των Γιαννιτσών και η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης

Η σπουδαιότερη σε σημασία μάχη του Α’ Βαλκανικού Πολέμου, που διεξήχθη στις 19 και 20 Οκτωβρίου 1912 στα τότε Γενιτσά του σημερινού...

19/10/2021 08:14
Η Μάχη των Γιαννιτσών και η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης

Η Μάχη των Γιαννιτσών και η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης

Η σπουδαιότερη σε σημασία μάχη του Α’ Βαλκανικού Πολέμου, που διεξήχθη στις 19 και 20 Οκτωβρίου 1912 στην τότε Γενιτσά του σημερινού...

19/10/2020 08:23
Η Μάχη των Γιαννιτσών και η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης

Η Μάχη των Γιαννιτσών και η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης

Η σπουδαιότερη σε σημασία μάχη του Α’ Βαλκανικού Πολέμου, που διεξήχθη στις 19 και 20 Οκτωβρίου 1912 στην τότε Γενιτσά του σημερινού...

20/10/2019 12:26