Ειδήσεις για Γιάννης Θεοδωρόπουλος

Ο Γιάννης Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στη SingularLogic

Ο Γιάννης Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στη SingularLogic

Ο Γιάννης Θεοδωρόπουλος αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας SingularLogic, μέλος του Ομίλου MIG, σε συνέχεια...

16/07/2019 11:32