Ειδήσεις για İsmail Koyuncu

Κωνσταντινούπολη: Επίσκεψη εκπροσώπων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Istanbul Technical University

Κωνσταντινούπολη: Επίσκεψη εκπροσώπων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Istanbul Technical University

Με τον Πρύτανη του Istanbul Technical University Rector Prof. Dr. İsmail Koyuncu και τους Αντιπρυτάνεις Prof. Dr. Bülent İnanç, Prof. Dr. Hacı Ali Mantar...

18/10/2021 10:50