Στίβος: Μετάθεση των εκλογών στο ΣΕΓΑΣ για τα τέλη Μαρτίου

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021, 14:18
Στίβος: Μετάθεση των εκλογών στο ΣΕΓΑΣ για τα τέλη Μαρτίου

Το διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΑΣ αποφάσισε να μεταθέσει τις αρχαιρεσίες στην ομοσπονδία για τις 31 Μαρτίου, κάτι που ήταν μάλλον αναμενόμενο, αφού, λόγω της Covid-19, πρόκειται να διεξαχθούν ηλεκτρονικά, μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης Ζευς».

Αυτό βέβαια θα πρέπει να το εγκρίνει η γενική συνέλευση των σωματείων-μελών της ομοσπονδίας στίβου που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο 20 Μαρτίου.

Η ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ:

Σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 4 του Ν. 4778/2021 (ΦΕΚ Α΄ 26/19.2.2021) Αρχαιρεσίες που έχουν προκηρυχθεί πριν την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού εφόσον πρόκειται να διεξαχθούν με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τ.Π.Ε., μπορούν να αναβληθούν με απόφαση του αρμοδίου καταστατικού οργάνου και να διεξαχθούν έως την 31η Μαρτίου 2021, κατά παρέκκλιση κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το Δ.Σ. του ΣΕΓΑΣ αποφασίζει ομόφωνα να μεταθέσει την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την 31η Μαρτίου 2021, προκειμένου να διεξαχθούν με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» της ΕΔΥΕΤΕ Α.Ε.

Η Απόφαση αυτή θα τεθεί προς έγκριση ενώπιον της Γεν. Συνέλευσης των σωματείων μελών της 20.3.2021 κατά τη συζήτηση των θεμάτων 4 και 5 της από 28.1.2021 Πρόσκλησης.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2021, 14:38