Το βιώσιμο μέλλον βασίζεται στις συνεργασίες

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2020, 13:45
Το βιώσιμο μέλλον βασίζεται στις συνεργασίες

Υπάρχουν επιχειρήσεις ανά τον κόσμο, που εφαρμόζουν ήδη με επιτυχία το ολιστικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. Στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα εταιρειών, που  είναι πρωτοπόρες στην εφαρμογή νέων πρακτικών και αξίζει –αυτές οι πρακτικές- να γίνουν ευρύτερα γνωστές και να υιοθετηθούν.

Παρατηρούμε ότι η κλιματική κρίση επηρεάζει παγκοσμίως τα επιμέρους οικοσυστήματα, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων και σκιαγραφεί ένα δυσοίωνο θα λέγαμε μέλλον για την κοινωνία.

Οι συνεργασίες μπορούν να ελαχιστοποιήσουν το ενεργειακό αποτύπωμα

Τα νέα αυτά δεδομένα αποτελούν πρόκληση για τον επιχειρηματικό κόσμο, ο οποίος όχι μόνο δεν μένει θεατής στις εξελίξεις, αλλά χαράσσει μια νέα στρατηγική,  βασισμένη στο ολιστικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός αποδεσμεύεται  από τα στενά όρια του άμεσου κέρδους και εισάγει εργαλεία και συνεργασίες για γίνει καλύτερα η διαχείριση των πεπερασμένων πόρων και να ελαχιστοποιηθεί το ενεργειακό αποτύπωμα.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία πρωτοπορεί υιοθετώντας πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης στη λειτουργία της, ενώ είναι ευτύχημα το γεγονός ότι την ίδια στρατηγική ακολουθούν όλο και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις.

O μεγαλύτερος παίκτης στην κατηγορία της μπίρας στην Ελλάδα συνειδητοποίησε εγκαίρως την αξία της βιωσιμότητας και οι παρακάτω αριθμοί μας βοηθούν να καταλάβουμε το μέγεθος της προσπάθεια που καταβάλλεται. Μέσα στην τελευταία δεκαετία πέτυχε μείωση κατά 15% στην κατανάλωση νερού στην παραγωγή της, ενώ για την ερχόμενη δεκαετία σχεδιάζει την κάλυψη του 70% των παραγωγικών της αναγκών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η αξία των συνεργασιών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντολογικών ζητημάτων

Εταιρείες όπως η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επενδύουν, μεταξύ άλλων και στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων επιλέγοντας κομβικούς εταίρους όπως ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά κέντρα καινοτομίας. Πρόκειται για μια σχέση που είναι επωφελής για όλα τα μέρη και η αποδίδει ακόμα μεγαλύτερους καρπούς.

Γιατί η ορθή διαχείριση του νερού είναι σημαντική;

Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών χαρακτηρίζεται παγκοσμίως ως αυξημένης έντασης νερού και ενέργειας. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, πιστή στο μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης και θέλοντας να αναστρέψει αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, συμμετέχει στο πρόγραμμα AccelWater, που ξεκινάει τον Νοέμβριο 2020 και βασίζεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Συνοδοιπόροι μέχρι τον Οκτώβριο 2024, οπότε και ολοκληρώνεται  το πρόγραμμα, είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην βιομηχανική περιοχή της Πάτρας, ο ερευνητικός φορέας AGENSO και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και της χρήσης του νερού. Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ειδικών φίλτρων, που, πλέον, θα συγκρατούν και τα πιο μικρά στερεά απόβλητα και θα προσφέρουν διπλό αποτέλεσμα.

Το νερό που θα εξάγεται ως απόβλητο θα είναι τελείως καθαρό και θα μπορεί να αξιοποιείται στην άρδευση της γεωργικής παραγωγής. Από την άλλη τα μικροστερεά που κατακρατούνται στα φίλτρα θα χρησιμοποιούνται ως βιομάζα για την παραγωγή ενέργειας στην εταιρεία Rezos.

Τι γίνεται όμως με τις αυξημένες ανάγκες ενέργειας;

Τον Οκτώβριο 2020 ξεκινάει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECOFACT και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επιλέχτηκε να συμμετέχει μαζί με άλλες 19 ευρωπαϊκές βιομηχανίες.

Το ECOFACTστοχεύει στο να  βοηθήσει τις μεταποιητικές βιομηχανίες να βελτιστοποιήσουν την ενεργειακή απόδοση των συστημάτων παραγωγής τους σύμφωνα με τους σχετικούς περιορισμούς παραγωγής (χρόνος και πόροι).

Το κύριο εργαλείο για την επίτευξη του στόχου είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας σχετικά με την καταγραφή, την διαχείριση και του ενεργειακού αποτυπώματος των εταιρειών. Η πλατφόρμα θα παρέχει έναν καινοτόμο ολιστικό συνδυασμό λειτουργιών χάρη στην συνέργεια μεταξύ των σχετιζόμενων εταιρειών, των ερευνητικών κέντρων και των εταιρειών τεχνολογίας/ ανάπτυξης λογισμικού.

Το ECOFACT ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο 2024. Ωστόσο, ήδη από το τέλος του 2022 αναμένεται να είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα-εργαλείο προς χρήση από το σύνολο των ενδιαφερόμενων εταιρειών για μια διαχείριση που θα είναι ενεργειακά αποδοτική και θα υιοθετεί μια βιώσιμη διαδικασία γύρω από τον σχεδιασμό και την παραγωγή του προϊόντος. 

Πώς η συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών οδήγησε στη μαθηματική εξίσωση, που γνωρίζει από κόκκους;

Η συνεργασία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αριθμεί δέκα έτη και συνεχίζει να δίνει αποτελέσματα, που εφαρμόζονται στην πράξη στον ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα.

Από το 2011 λειτουργούν σε συνεργασία 5 πειραματικούς αγρούς βυνοποιήσιμου κριθαριού, όπου έχουν ήδη δοκιμαστεί 54 νέες και αποδοτικότερες ποικιλίες, εκ των οποίων οι 17 έχουν μπει στην παραγωγή με κύριο πλεονέκτημα ότι ταιριάζουν καλύτερα  στα ελληνικά εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι πειραματικοί αγροί αποτέλεσαν πεδίο μιας παράλληλης μελέτης, για τα τελευταία εννιά έτη και ότι τα αποτελέσματά της δημοσιεύτηκαν στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό “EuropeanJournalofAgronomy”- ένα περιοδικό, το οποίο είναι αναγνωρισμένο σε παγκόσμιο επίπεδο στον κλάδο της γεωπονίας και του πρωτογενούς τομέα.

Η μελέτη οδηγεί σε καλύτερη διαχείριση των καλλιεργειών και βοηθά τη βιομηχανία βύνης στο σχεδιασμό της παραγωγής, καθώς το μεγάλο μέγεθος κόκκων είναι πρωταρχικός στόχος στο κριθάρι βύνης, ιδίως υπό μεσογειακές συνθήκες, όπου η παραγωγή λεπτών κόκκων είναι πολύ συχνή.

Η καινοτομία της μελέτης είναι ότι για πρώτη φορά δημιουργήθηκε μια μαθηματική εξίσωση  -με παραμέτρους  τα εδαφολογικά και μετεωρολογικά δεδομένα- που μπορεί να προβλέψει,  ένα μήνα περίπου πριν τον θερισμό, το τελικό μέγεθος των κόκκων κριθαριού. Άλλωστε, η αγοραία αξία εξαρτάται από το μέγεθος των κόκκων λόγω της θετικής σχέσης μεταξύ του μεγέθους των κόκκων και της απόδοσης εκχυλίσματος βύνης, η οποία με τη σειρά της καθορίζει την ποσότητα της μπύρας που παράγεται.

" Το Όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του "…

…και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία το έχει εντάξει μέσα στην επιχειρηματική της φιλοσοφία, καθώς γνωρίζει ότι η αλληλεπίδραση των εταιριών, ερευνητικών φορέων και πανεπιστημίων μπορεί, μέσα από την καινοτομία, να χαράξει μια ευοίωνη πορεία για την εξέλιξη των περιβαλλοντολογικών ζητημάτων.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2020, 14:02