ΥΠΕΚΑ: Πρόοδοι σε ενέργεια, αδειοδοτήσεις, απορρίμματα

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012, 17:58
ΥΠΕΚΑ: Πρόοδοι σε ενέργεια, αδειοδοτήσεις, απορρίμματα
Ο απολογισμός των δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής παρουσιάστηκε τη Δευτέρα από τον υπουργό Γιώργο Παπακωνσταντίνου και τον Αναπληρωτή Υπουργό, Νίκο Σηφουνάκη. Σχετικά με την ενέργεια, μεταξύ άλλων, τονίστηκε η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ πέραν του προκαθορισμένου στόχου, η σύσταση φορέα για το πρόγραμμα «Ήλιος», τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, η εκπόνηση του Οδικού Ενεργειακού Χάρτη με ορίζοντα το 2050, αλλά και οι ρυθμίσεις για το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας. Αποκλείστηκε δε ακόμη μια φορά η χρήση της πυρηνικής ενέργειας στον ενεργειακό σχεδιασμό.

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν και για τους αγωγούς, με τον Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη να χαρακτηρίζεται ως «έργο εθνικής σημασίας» και να προωθείται η κατασκευή του νομοθετικά, όπως και για τα ζητήματα της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας, κυρίως με την προκήρυξη των διαγωνισμών «open door». Σε άλλες νομοθετικές πράξεις και δράσεις του υπουργείου εντάσσονται η διαχείριση των απορριμμάτων, η κύρωση των δασικών χαρτών για πρώτη φορά, αλλά και οι ειδικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Αναλυτικά:

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ:
–H εγκατεστημένη ισχύς ξεπέρασε τα 2,500MW (στόχος 2014 6,000MW)
–Η ισχύς των φ/β τριπλασιάστηκε μέσα στο 2011
–Στα αιολικά η αύξηση είναι πάνω από 30%
-Μηχανισμός Στήριξης ΑΠΕ:
–Παρεμβάσεις για τη βελτίωση του μηχανισμού στήριξης ΑΠΕ, εξορθολογισμός εγγυημένων τιμών Φ/Β εγκαταστάσεων.
–Παρεμβάσεις για την ενίσχυση του λογαριασμού ΑΠΕ (λιγνιτικό τέλος, δικαιώματα ρύπων, ειδικό τέλος).
–Ομάδα Εργασίας με τη συμμετοχή φορέων της αγοράς για τη σύνταξη σχεδίου μεταρρύθμισης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΕ.

Βιοκαύσιμα

–Εναρμόνιση των Οδηγιών 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ (Ν. 4062/2012)
–Απελευθέρωση χρήσης βιομάζας στην κεντρική θέρμανση
–Άδειες διάθεσης και μεθοδολογία κατανομής βιοκαυσίμων (προσαρμογή κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής).

Πρόγραμμα «Ηλιος»


Παρουσίαση το Σεπτέμβριο του 2011 για πρώτη φορά του σχεδίου για την παραγωγή έως 10GW ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και την εξαγωγή του σε χώρες κυρίως της Βόρειας Ευρώπης.
-Επιλογή εκτάσεων και υλοποίηση GIS (που επικαιροποιείται)
-Ψήφιση νόμου 4062/2012
-Σύσταση φορέα υλοποίησης του προγράμματος (Ήλιος Α.Ε.)
-Εξειδίκευση θεμάτων για την εφαρμογή του προγράμματος: αδειοδότηση, αξιοποίηση εκτάσεων.
-Δημιουργία μόνιμης ομάδας εργασίας για τον καθορισμό του μηχανισμού συνεργασίας με συμμετοχή εκπροσώπων: ΥΠΕΚΑ, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος. Υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με το Joint Research Centre της ΕΕ.

Εξοικονόμηση ενέργειας

-Εφαρμογή προγραμμάτων ύψους 2 δισ. ευρώ
-Ενεργειακή απόδοση κτιρίων και προγράμματα εξοικονόμησης
-“Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”
-“Κτίζοντας το μέλλον” (μόλις ξεκίνησε)
-“Εξοικονόμηση στα δημόσια κτίρια” και “Βιοκλιματικά σχολεία”
-“Εξοικονόμηση στους ΟΤΑ”

Βιοκλιματικές παρεμβάσεις σε επίπεδο πόλεων και οικισμών
-“Πράσινες γειτονιές”
-“Πράσινα νησιά”
-“Πράσινα χωριά”

Εταιρίες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs)
-Προώθηση μοντέλου παροχής ενεργειακών υπηρεσιών
-Επιθεωρητές ενέργειας και ενεργειακό πιστοποιητικό στα κτίρια

Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός
-Οδικός Ενεργειακός Χάρτης έως το 2050 (3/4/2012)
-Κεντρικός στόχος του Ενεργειακού Χάρτη είναι η προστασία του τελικού καταναλωτή από τις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας.
-Βασικοί άξονες του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού αποτελούν:
-Μέγιστη αξιοποίηση εγχώριων πηγών ενέργειας και μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές ενέργειας.
-Μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ
-Σημαντική μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2050 και αξιοποίηση εν δυνάμει ενεργειακών πόρων, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας.
-Μηδενική αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας και η περιορισμένη χρήση της τεχνολογίας συλλογής και αποθήκευσης άνθρακα (CCS).

Άνοιγμα αγοράς ενέργειας
-Ενσωμάτωση 3ου ενεργειακού πακέτου Ν. 4001/2011
-Ίδρυση ανεξαρτήτων εταιριών για τη διαχείριση των δικτύων ηλεκτρισμού (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΛΑΓΗΕ) και φυσικού αερίου.
-Ενίσχυση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
-Λιγνίτες: Ολοκλήρωση διαπραγμάτευσης με την ΕΕ για πρόσβαση στη λιγνιτική παραγωγή από τρίτους.
-Αποκρατικοποίηση ΔΕΗ: Εξέταση εναλλακτικών επιλογών από χρηματοοικονομικούς συμβούλους, συμπεριλαμβανομένης της εισόδου Στρατηγικού Επενδυτή στα δίκτυα.
-Σταδιακή απελευθέρωση τιμολογίων λιανικής στον ηλεκτρισμό με προστασία ευάλωτων καταναλωτών.
-Αποκρατικοποίηση ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ. Η διαδικασία ξεκίνησε με 17 εταιρίες να έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.
-Νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση τριών νέων ΕΠΑ (4001/2011): Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Κεντρική Μακεδονία και στη Στερεά Ελλάδα και Εύβοια. Επιτεύχθηκε έγκριση Καθεστώτος Ενίσχυσης από την ΕΕ ώστε να είναι εφικτή η χρηματοδότηση της ανάπτυξης των δικτύων και με δημόσιους πόρους.
-Επιτάχυνση της υλοποίησης έργων υποδομής συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (ύψους 1 δις ευρώ)
-Αναβάθμιση τερματικού σταθμού LNG Ρεβυθούσας
-Βελτίωση νομοθετικού πλαισίου για τη διανομή φυσικού αερίου (σε εξέλιξη η διαμόρφωση των θεσμικών πρωτοβουλιών).

Αγωγοί

-Άνοιγμα Νοτίου Διαδρόμου. Αξιολόγηση εναλλακτικών για την Ελλάδα στη συνέχεια των πρόσφατων αποφάσεων του Shah Deniz II.
-BURGAS – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: Ρυθμίσεις για την προώθηση του έργου (Ν. 4001/2011) -νομοθέτηση ως έργο εθνικής σημασίας.
-Νέες διεθνείς συνεργασίες στην ενέργεια: Συνεργασία για τριμερή συμφωνία με Κύπρο και Ισραήλ για ζητήματα φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.

Αξιοποίηση ορυκτού πλούτου


-Νόμος 4001/2011 για την έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων
-Σύσταση δημοσίου φορέα ΕΔΕΥ Α.Ε.
-Η πρώτη Διεθνής Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σεισμικές έρευνες στο Ιόνιο και τη Νότιο Κρήτη έληξε με τη συμμετοχή 8 μεγάλων εταιριών.
-Διαγωνισμός (open door) για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις περιοχές Πατραϊκού Κόλπου, Ιωαννίνων, Κατακόλου (εντός του 2012 με την ίδια μέθοδο μπορούν να προκηρυχθούν όλα τα οικόπεδα).
-Η Ελλάδα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Διεθνούς Forum Ενέργειας (IEF).
-Νέος Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών
-Καταγραφή και αξιολόγηση πάνω από 120 δημόσιων μεταλλευτικών χώρων
-Υλοποίηση του πρώτου GIS, το “Εθνικό Μεταλλευτικό Κτηματολόγιο”
-Διεθνής πλειοδοτικός διαγωνισμός (14/3/2012) για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης Βάθης-Γερακαρίου Ν. Κιλκίς.
-Χρυσός Χαλκιδικής (υπογραφή ΑΕΠΟ τον Ιούλιο 2011)

Γεωθερμία
-Πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για την εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων υψηλής θερμοκρασίας σε Έβρο, Νέστο, Χίο, Σαμοθράκη, Καβάλα, Σπερχειό, Ικαρία και Σουσάκι, έγινε ανάθεση των πρώτων τεσσάρων και κατακύρωση των υπολοίπων.

Περιβαλλοντική αδειοδότηση
-Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας
-Πρότυποι Περιβαλλοντικοί όροι (σε εξέλιξη)
-Πληροφοριακό Σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής (σε εξέλιξη)
-Επίσπευση αδειοδότησης επενδυτικών σχεδίων. Από τον Ιούνιο 2011 έχουν υπογραφεί 310 αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, με μέσο μηνιαίο ρυθμό 39 αποφάσεις (έναντι 19 αποφάσεων μηνιαία στο παρελθόν). Οι χρόνοι υπογραφής των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (μετά την προώθηση των σχετικών σχεδίων από τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες) και με βάση τις προβλέψεις του Ν. 4014/11, έχουν σημαντικά μειωθεί και κυμαίνονται πλέον από 5-20 ημέρες.

Διαχείριση περιβαλλοντικού κινδύνου

-Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος (Ν. 4042/2012)
-Θωράκιση της προστασίας του περιβάλλοντος και πλήρης υλοποίηση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».
-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/99/ΕΚ
-Παρακολούθηση υλοποίησης προγραμμάτων διαχείρισης του περιβαλλοντικού κινδύνου, με προτεραιότητα στον Ασωπό και στο Θριάσιο πεδίο.
-Χρηματοδότηση έργων ύδρευσης από ΕΠΠΕΡΑΑ
-Αναθεώρηση περιβαλλοντικών όρων
-Ειδικός χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός
-Αποκατάσταση περιοχών
-Προετοιμασία ΚΥΑ για την υποχρεωτική υπαγωγή δραστηριοτήτων σε ικανό σύστημα χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς.

Διαχείριση αποβλήτων
Το 2011 ελέγχθηκαν περίπου 114 ΧΑΔΑ σε όλη την χώρα. Έχουν προχωρήσει οι ενέργειες για κλείσιμο και αποκατάσταση των 72 από τους 90 ενεργούς ΧΑΔΑ και οι ενέργειες για αποκατάσταση των 255 από τους 305 ανενεργούς ΧΑΔΑ. Υποβλήθηκαν στο ΕΠΠΕΡΑΑ και στα ΠΕΠ προτάσεις έργων αποκατάστασης για 327 ΧΑΔΑ, συνολικού προϋπολογισμού 137 εκατομμυρίων ευρώ και η πρόοδος υλοποίησης των πράξεων παρακολουθείται από ομάδα κρούσης.
-Ψήφιση νόμου για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας αποβλήτων . Νόμος 4042/2012, που εκσυγχρονίζει τις αρχές και το πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων σε συμμόρφωση με σχετική οδηγία της ΕΕ.
-Δρομολογήθηκε η εκπόνηση νέου εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, που θα συνοδευθεί από επικαιροποίηση των περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης αποβλήτων.
-Υλοποίηση έργων ΠΕΣΔΑ με προκήρυξη έργων σύγχρονων υποδομών.

Ανακύκλωση
Ανοιχτός διάλογος με τα συστήματα και την αγορά, και διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών.
-Στελέχωση και ενδυνάμωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
-Έγκριση νέων συστημάτων: για υφιστάμενα ρεύματα αποβλήτων (π.χ συσσωρευτές) και 3 συστημάτων για απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων.

Επικίνδυνα απόβλητα


-Απογραφή και χαρτογραφική αποτύπωση ποσοτήτων επικίνδυνων, όπως και υφιστάμενων και προγραμματιζόμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης.
-Ανάπτυξη κριτηρίων αποκλεισμού ακατάλληλων περιοχών, στόχος μνημονίου η αδειοδότηση δύο ΧΥΤΕΑ έως το τέλος του 2012.
-Σχέδιο ΚΥΑ για τα νοσοκομειακά απόβλητα (σε εξέλιξη)
Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων
-Δυνατότητα ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων (Ν. 4042/2012)
-Υπογραφή εθελοντικής συμφωνίας με την τσιμεντοβιομηχανία

Αντιμετώπιση θορύβου

-ΚΥΑ για τον έλεγχο και την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού θορύβου
-Υιοθέτηση και εφαρμογή νέων ορίων για νέους εναρμονισμένους κοινοτικά δείκτες και νέων διαδικασιών εκτίμησης και αξιολόγησης περιβαλλοντικού θορύβου που προέρχονται από συγκοινωνιακά έργα.
-Καθιέρωση τεχνικών προδιαγραφών αναφορικά με το περιεχόμενο των απαραίτητων μελετών εφαρμογής ηχοπετασμάτων.
-Υιοθέτηση τεχνικών προδιαγραφών συστημάτων παρακολούθησης θορύβου από συγκοινωνιακά έργα.
-Στρατηγικοί χάρτες περιβαλλοντικού θορύβου (σε εξέλιξη) και στη συνέχεια υιοθέτηση σχεδίων δράσης αντιμετώπισης θορύβου.

Βιοποικιλότητα

-Νόμος 3937/2011 και Εθνική Στρατηγική για την προστασία της βιοποικιλότητας
-Ολοκληρώθηκε η Εθνική Στρατηγική και το πρώτο 5ετές Σχέδιο Δράσης, προκειμένου να θεσμοθετηθεί με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.
-Αντιμετώπιση των προβλημάτων στη λειτουργία των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών.
-Άμεση κάλυψη λειτουργικών αναγκών
-Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο (3 εκ. ευρώ) και ΕΠΠΕΡΑΑ (102 εκ. ευρώ).
-Αξιολόγηση λειτουργίας και προώθηση νέου θεσμικού πλαισίου που θα περιλαμβάνει και συνένωση φορέων, όπου χρειάζεται.

Προεδρικά Διατάγματα
-ΠΔ προστασίας για 380 μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους (στο ΣτΕ). Είναι στη διαδικασία υπογραφών το ΠΔ για το Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης.
-Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για τα σχέδια ΠΔ (Περιφερειακού Πάρκου της Τήλου, Εθνικού Δρυμού Ολύμπου).
-ΚΥΑ που θέτει οριζόντια μέτρα προστασίας στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας για τα Πουλιά.

Δάση και δασικοί χάρτες

-Πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, αναρτήθηκαν και κυρώθηκαν δασικοί χάρτες στους Δήμους Πεντέλης, Νέας Πεντέλης, Μαραθώνα και σε περιοχές των Νομών Έβρου, Καβάλας, Δράμας, Ηλείας και Μεσσηνίας και σε εκκρεμότητα είναι η κύρωση της Φυλής
-Ενίσχυση δασικών υπηρεσιών για την επιτάχυνση του έργου
-Προκήρυξη κατάρτισης δασικών χαρτών σε 22 νομούς
-Εκσυγχρονισμός και κωδικοποίηση δασικής νομοθεσίας.ωΕκσυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο σε ειδικά ζητήματα δασών: βραχώδεις εκτάσεις, τουριστικές χρήσεις, καθήκοντα δασοφυλάκων, ελαιοτριβεία, πλαίσιο κατάρτισης και κύρωσης, επικαιροποίηση χαρτών. Για την κωδικοποίηση λειτουργεί ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή και πρόκειται να γίνει η ένταξη του έργου στο ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση (1,5 εκ. ευρώ). Διαβούλευση σχεδίου νόμου για τους δασικούς συνεταιρισμούς.

Αντιπυρική προστασία
-Διάθεση πόρων 27 εκ. ευρώ για έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών.
-Πρόγραμμα Α. Μπαλτατζής, 171,5 εκ. Ευρώ, για έργα αναβάθμισης δασών.

Υδατικοί πόροι
-Ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ έργων αποχέτευσης, επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης λυμάτων, ύδρευσης και εξοικονόμησης υδάτων (1,7 δις ευρώ).
-Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής - Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά, 2000/60
-Σε διαβούλευση σχέδια για 10 από τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα
-Ειδικά προγράμματα μέτρων: Ασωπός, όρμος Θεσσαλονίκης, Παγασητικός, Μαλιακός, Αμβρακικός, ταμιευτήρες Μόρνου και Ταυρωπού, λίμνες Παμβώτιδας, Βεγορίτιδας και Καστοριάς, παραλιακές περιοχές Ηλείας.
-Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης υδάτων (από τον Μάρτιο 2012). Περιλαμβάνει 2000 σημεία δειγματοληψίας σε 1500 υδάτινα σώματα.
-Μητρώο Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης. Περιλαμβάνει περίπου 1400 ακτές σε όλη τη χώρα.
-Ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας (Οδηγία 2007/60) στις λεκάνες απορροής ποταμών.
-Εφαρμογή “Θαλάσσιας Στρατηγικής” για τα θαλάσσια οικοσυστήματα (Οδηγία 2008/56).

Κλιματική αλλαγή
-Ειδικές ρυθμίσεις: Σύνταξη προδιαγραφών για την προκήρυξη ειδικών μελετών εκτίμησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
-Έλεγχος ποιότητας καυσίμων
-ΚΥΑ για την εφαρμογή του Κανονισμού 842/2006 για φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
-ΚΥΑ για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/31/ΕΚ για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα.
-Δημοπράτηση δικαιωμάτων ρύπων: Έως σήμερα έχουν δημοπρατηθεί 12 εκ. δικαιώματα με έσοδα 125 εκ. ευρώ.
-Πετρελαιοκίνηση - Πράσινος Δακτύλιος

Πράσινο Ταμείο

-Διαμόρφωση Χρηματοδοτικού Προγράμματος 400 εκ. ευρώ για την περίοδο 2011-2015
-Αστική αναζωογόνηση (200 εκ. ευρώ).
-Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύθερων χώρων στις πόλεις (100 εκ. ευρώ)
-Προστασία και αναβάθμιση δασών (40 εκ. ευρώ)
-Μεταβατικά προγράμματα ΕΤΕΡΠΣ (35 εκ. ευρώ)
-Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού (6 εκ. ευρώ)
-Προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος (5 εκ. ευρώ)
-Περιβαλλοντική έρευνα και καινοτομία (5 εκ. ευρώ)
-Στήριξη φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (4 εκ. ευρώ)

ΕΠΠΕΡΑΑ

-Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 2,25 δισ. ευρώ. Η ενεργοποίηση του προγράμματος (εντάξεις) έχει τριπλασιαστεί και έχει φτάσει το 180% των πόρων έναντι 53% στο τέλος του 2010. Οι νομικές δεσμεύσεις αυξήθηκαν κατά 150% έχουν φτάσει το 40% του προγράμματος και στόχος είναι το 2012 να φτάσουν το 100% έναντι 15% στο τέλος του 2010.
-Οι δαπάνες (απορρόφηση) έχουν αυξηθεί κατά 300% και έχουν φτάσει το 25% του προγράμματος έναντι 7,6% στο τέλος του 2010 (και σχεδόν 0% στο τέλος του 2009.)

Άλλες δράσεις του ΥΠΕΚΑ αφορούν στο χωρικό και ρυθμιστικό σχεδιασμό των αστικών ιστών, στην έκδοση πολεοδομικών αδειών και στη ρύθμιση των αυθαιρέτων, καθώς και στην ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου.

Επιμέλεια: Σωτήρης Σκουλούδης

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012, 17:59