Ένας σκύλος τρώει σε ακτινοσκόπηση

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021, 11:30
Ένας σκύλος τρώει σε ακτινοσκόπηση

Ένας σκύλος μαγνητοσκοπήθηκε σε ακτινοσκόπηση καθώς έτρωγε, δείχνοντας τη διαδρομή του φαγητού στο στομάχι του ζώου σε πραγματικό χρόνο. Η ακτινοσκόπηση είναι απεικονιστική μέθοδος που χρησιμοποιεί ακτίνες Χ για τη ζωντανή απεικόνιση σε μόνιτορ του εξεταζόμενου συστήματος και προβάλλει την εικόνα σε μόνιτορ. 

 

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021, 11:30