Διάσωση προβάτου 

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021, 14:15
Διάσωση προβάτου 

Ένα αγόρι έρχεται να βοηθήσει ένα πρόβατο που έχει εγκλωβιστεί σε μια χωμάτινη σχισμή τραβώντας το από το ένα πίσω πόδι του. Μόλις το πρόβατο απεγκλωβίζεται, πέφτει ξανά σε άλλο χαντάκι! 

 

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021, 14:15