Πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019, 18:49
Πρόστιμο 20.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 20.000 ευρώ στην εταιρεία «AΡΝΤΟΥ ΠΡΑΙΜ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ AEΠΕΥ», πρώην «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ», επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παραβάσεις κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της και λόγω μη ύπαρξης επαρκών και αποτελεσματικών μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και ασφάλειας συστημάτων και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

-Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ORKLA FOOD INGREDIENTS AS» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

-Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση του κ. Σταύρου Τάκη προς τους μετόχους της εταιρίας «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

-Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την προαιρετική δημόσια πρόταση της εταιρίας «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

-Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «THETIS ΑΕΔΑΚ», κατ' εφαρμογή της παρ. 1γ) του άρθρου 19 του ν. 4099/2012.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019, 18:49