Πρόστιμα 76.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019, 18:55
Πρόστιμα 76.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 76.000 ευρώ αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

* Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 40.000 στον κ. Στέφανο Τσεκούρα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας "ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜ/ΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ." και πρόσωπο που πραγματικά διεύθυνε τις δραστηριότητές της πριν από την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της και τη θέση της σε εκκαθάριση για  παράβαση του άρθρου 16 παρ. 9 του ν. 4514/2018, διότι δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση των κεφαλαίων των πελατών της εταιρίας με αποτέλεσμα η εταιρία να προβεί σε χρήση των εν λόγω κεφαλαίων.

* Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 12.000 στην "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 8, 13, 14 και 16 της 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και του άρθρου 25, παρ. 2, 5 και 6 του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

* Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 8.000 στην εταιρεία "TRIPLE A EXPERTS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ." για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 3 και 6 της απόφασης 2/452/1.11.2007 της Ε.Κ και του άρθρου 27 παρ. 2 και 3  του ν.3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

* Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 7.000 στην "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ", ως διάδοχο της "ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ", για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8, 13, 14, 16 και 17 της 1/452/1.11.2007 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και του άρθρου 25, παρ. 5 και 6, του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

* Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 4.000 στην "Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ." για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5, 8, 13, 14 και 16 της υπ’ αρ. 1/452/1.11.2007 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και του άρθρου 25, παρ. 5 και 6 του ν. 3606/2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτη της.

* Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 4.000 στον κ. Μαρκέτο Φαίδωνα για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε συνδυασμό με το  προοίμιο 8 και του άρθρου 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 της Επιτροπής για τις ανοικτές πωλήσεις, σε συναλλαγές του επί μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

* Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους € 1.000 στην εταιρία "VIE FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.", για παράβαση του άρθρου 24 του Κανονισμού της ΕΕ 2017/565.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019, 18:55