Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της Τιτάν και της Κανάκης

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2019, 18:18
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της Τιτάν και της Κανάκης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή του συνεδρίασή του αποφάσισε:

-Την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας «ΤΙΤΑΝ CEMENT INTERNATIONAL S.A.» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ».

-Την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας «ORKLA FOOD INGREDIENTS AS» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρίας «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ».

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 5.500 ευρώ στην εταιρεία «ASSET WISE CAPITAL MANAGEMENT ΑΕΠΕΥ», για παράβαση κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 5.000 ευρώ στον Σταύρο Τάκη, λόγω μη προσκόμισης αιτηθέντος εγγράφου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2019, 18:19