ΕΧΑΕ: Στα 2,24 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο α΄εξάμηνο 2019, μειωμένα κατά 18,8%

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019, 13:27
ΕΧΑΕ: Στα 2,24 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο α΄εξάμηνο 2019, μειωμένα κατά 18,8%

Για το α' εξάμηνο του 2019 τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου της ΕΧΑΕ, μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,24 εκατ. ευρώ έναντι 2,76 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας μείωση 18,8%.

Έπειτα από προσαρμογές στην αξία των χρεογράφων, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το α' εξάμηνο του 2019 διαμορφώνονται σε 0,056 ευρώ έναντι 0,045 ευρώ το α' εξάμηνο του 2018.

Για το α' εξάμηνο του 2019 τα συνολικά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 13,7 εκατ. ευρώ έναντι 14,1 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2018, μειωμένα κατά 3,2%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το α' εξάμηνο του 2019 διαμορφώθηκαν σε 3,2 εκατ. ευρώ έναντι 4 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2018, παρουσιάζοντας μείωση 20,4%.

Η συναλλακτική δραστηριότητα εμφανίζεται βελτιούμενη κατά τη διάρκεια του 2019, με την μέση ημερήσια αξία συναλλαγών να αυξάνεται από τα 46 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο στα 88,1 εκατ. ευρώ το β' τρίμηνο του έτους.

Συνολικά, για το α' εξάμηνο του 2019 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 66,7 εκατ. ευρώ έναντι 68,1 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2018 παρουσιάζοντας μείωση 2,1%.

Η μέση κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς επίσης παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση μέσα στο 2019 (Ιαν: 46,5 δισ. ευρώ, Ιουν: 57,2 δισ. ευρώ), ενώ συνολικά το α' εξάμηνο του 2019 εμφανίζεται μειωμένη κατά 7,9% σε σύγκριση με το α' εξάμηνο του 2018 (51,3 δισ. ευρώ έναντι 55,7 δισ. ευρώ).

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019, 13:30