ΕΧΑΕ: Οριακά καθαρά κέρδη μετά από φόρους στο τρίμηνο

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019, 19:22
ΕΧΑΕ: Οριακά καθαρά κέρδη μετά από φόρους στο τρίμηνο

Στις 580 χιλιάδες ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου ΕΧΑΕ μετά από φόρους για το α' τρίμηνο του 2019 έναντι 1,18 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2018, παρουσιάζοντας μείωση 50,7%, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία.

Μετά από προσαρμογές στην αξία των χρεογράφων, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το α' τρίμηνο του 2019 διαμορφώνονται σε EUR0,013 έναντι EUR0,016 το α' τρίμηνο του 2018, ενώ με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε EUR0,010 έναντι EUR0,020 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Για το α' τρίμηνο του 2019 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε EUR6,1 εκ. έναντι EUR7,1 εκ. το α' τρίμηνο του 2018 μειωμένος κατά 14,0%, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν σε EUR5,9 εκ. έναντι EUR6,8 εκ. το α' τρίμηνο του 2018.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών για το α' τρίμηνο του 2019 μειώθηκε κατά 2,0% σε EUR3,8 εκ., έναντι EUR3,9 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το α' τρίμηνο του 2019 διαμορφώθηκαν σε EUR0,87 εκ. έναντι EUR1,79 εκ. το α' τρίμηνο του 2018, παρουσιάζοντας μείωση 51,4%.

Για το α' τρίμηνο του 2019 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε EUR46,0 εκ. έναντι EUR72,0 εκ. το α' τρίμηνο του 2018 παρουσιάζοντας μείωση 36,2%, ενώ η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μειώθηκε κατά 13,9% σε σύγκριση με το α' τρίμηνο 2018 (EUR48,6 δις έναντι EUR56,4 δις).

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 29.03.2019 στις 721,4 μονάδες, μειωμένος κατά 7,6% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος του α' τριμήνου του 2018 (780,5 μονάδες).

Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα μειώθηκε στο 23,2% το α' τρίμηνο 2019 από 26,3% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 27,3 εκ. μετοχές έναντι 50,3 εκ. μετοχών (μείωση 45,8%).

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 34,5% (40,1 χιλ. έναντι 61,2 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης κατέγραψαν μικρότερη μείωση λόγω της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά.

Οι αναλυτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.athexgroup.gr).

 

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019, 19:22