ΕΧΑΕ: Εγκρίθηκε η εισαγωγή των 784.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της CNL Capital

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018, 18:07
ΕΧΑΕ: Εγκρίθηκε η εισαγωγή των 784.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της CNL Capital
Την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών του συνόλου των 784.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας "CNL CAPITAL Α.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε" (ISIN: GRS520003005) ενέκρινε η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, αφού διαπίστωσε την καταρχήν συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων εισαγωγής.

Η εισαγωγή τελεί υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου Εισαγωγής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς των νέων μετοχών.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας θα δημοσιευθεί με ανακοίνωσή της.

Επίσης, ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στο ΣΜΕ επί των μετοχών της εταιρίας "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ" από την εταιρία Μέλος "ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ".

Ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης ορίστηκε η Δευτέρα 23/07/2018. Μετά την πάροδο του πρώτου έτους η άδεια του Ειδικού Διαπραγματευτή ανανεώνεται αυτόματα, για αόριστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ειδική διαπραγμάτευση μπορεί να παύσει, ακόμα και χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος, μετά την πάροδο προθεσμίας ειδοποίησης 30 ημερών.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018, 18:07