ΕΧΑΕ: Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΒΙΟΤΕΡ

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020, 15:13
ΕΧΑΕ: Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΒΙΟΤΕΡ

Λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΕΧΑΕ ήρε ήδη από σήμερα την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας «ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, ήρθησαν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η αναστολή, δεδομένου ότι η εταιρεία προέβη, την 06.07.2020, σε επανακατάρτιση και επαναδημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019, επί των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής διατύπωσε Σύμφωνη Γνώμη Ουσιώδης Αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας και Έμφαση Θέματος.

Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020, 15:13