Σχεδιάζουν να ξαναμοιράσουν τις εξοφλήσεις φόρων

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019, 16:44
Σχεδιάζουν να ξαναμοιράσουν τις εξοφλήσεις φόρων
Ενδεχόμενο αύξησης του αριθμού των δόσεων και αλλαγή του ημερολογίου πληρωμής δυο βασικών φόρων έχει βάλει στο τραπέζι το υπουργείο Οικονομικών, αναζητώντας τρόπους να αυξηθεί η εμπρόθεσμη εισπραξιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζει παρεμβάσεις που θα κατατείνουν σε μεγαλύτερο χρονικό εύρος τις προθεσμίες πληρωμής τους ώστε να μην υπάρχει συγκέντρωση φορολογικών οφειλών μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Πολύ απλά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί φορολογούμενοι να μην καταφέρνουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και έτσι να συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο.

Από τον Ιούλιο έως και τον Ιανουάριο του επόμενου έτους οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν πολύ σημαντικές και βαριές φορολογικές υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα:

-ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων πληρώνεται σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, δηλαδή Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο.

-ο ΕΝΦΙΑ πληρώνεται σε έξι μηνιαίες δόσεις από τον Σεπτέμβριο έως και τον Ιανουάριο του επόμενου έτους

-τα τέλη κυκλοφορίας εξοφλούνται έως το τέλος κάθε έτους

Αυτές οι φορολογικές υποχρεώσεις συμπίπτουν για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους και με την πληρωμή και δόσεων για παλιότερες ρυθμισμένες οφειλές. Δεν είναι τυχαίο ότι τους τελευταίους μήνες κάθε έτους οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυξάνονται με ρυθμό περίπου 500 έως 800 εκατ. ευρώ μηνιαίως.

Τα σενάρια που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών προβλέπουν:

-την πληρωμή του φόρου εισοδήματος σε έξι μηνιαίες δόσεις αντί των τριών διμηνιαίων που προβλέπονται σήμερα. Έτσι ο φόρος εισοδήματος θα εξοφλείται από τον Ιούλιο έως και τον Δεκέμβριο. Υπάρχει και δεύτερο σενάριο που προβλέπει την έναρξη πληρωμής του φόρου νωρίτερα, δηλαδή από τον Ιούνιο ή και τον Μάιο. Το επιθυμητό θα ήταν η εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων από τον Μάρτιο του επόμενου έτους, ώστε να υπάρχει άνεση για σταδιακή εξόφληση.

-την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ σε δέκα μηνιαίες δόσεις αντί για τις έξι που ισχύει σήμερα.
Έτσι, η έναρξη πληρωμής του φόρου θα μπορεί να γίνει ομοίως από τον Μάρτιο κάθε έτους.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019, 16:47