Στα 960 ευρώ ο μέσος μεικτός μισθός πριν ξεσπάσει η πανδημία

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021, 12:02
Στα 960 ευρώ ο μέσος μεικτός μισθός πριν ξεσπάσει η πανδημία

Στα 960 ευρώ ανήλθε ο μέσος μεικτός μισθός στον ιδιωτικό τομέα πριν ξεσπάσει η πανδημία. Αυτό αναφέρουν στοιχεία από την έκθεση απασχόλησης του e-ΕΦΚΑ για το μήνα Φεβρουάριο. Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ σε σχέση με τα στοιχεία απασχόλησης του Φεβρουαρίου 2020 αναφέρει πως μεταξύ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,35%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 2,83% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,37%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 1,78%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,00%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά  0,15% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 2,02%.

To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,31% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,07%.

Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,71%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 1,22%.   


Μεταξύ Φεβρουαρίου 2020-Φεβρουαρίου 2019

Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,99%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 5,79%  και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά  5,99%.

Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 7,86%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 4,13%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 8,37%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 45,86% σε 46,29%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,05%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,94%.

Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,15%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,05% και στο σύνολο αυξήθηκε κατά 1,13%. Ο μέσος μισθός αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 1,10%  και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,99%.

Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το μέσο ημερομίσθιο αυξήθηκε κατά 0,59%, ενώ ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 0,39%.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021, 12:05