Πρόσθετα μέτρα στήριξης σε αλιείς και υδατοκαλλιέργειες

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020, 14:33
Πρόσθετα μέτρα στήριξης σε αλιείς και υδατοκαλλιέργειες

Τα πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη σε αλιείς και την υδατοκαλλιέργεια συζητήθηκαν σε τηλεδιάσκεψη στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, συμμετείχαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδη,ς και οι υφυπουργοί, Φωτεινή Αραμπατζή και Κώστας Σκρέκας, καθώς οι γενικοί γραμματείς, Κωστας Μπαγινένας και Γιώργος Στρατάκος.

«Συζητήθηκε όλο το φάσμα των μέτρων που δύνανται να ενεργοποιηθούν άμεσα στο πλαίσιο της πρότασης τροποποίησης του ευρωπαϊκού κανονισμού 508 που διέπει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας», όπως αναφέρει το ΥΠΑΑΤ.

Με την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης ο κ. Βορίδης έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση των μέτρων, προκειμένου να δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή στήριξη στις επιχειρήσεις και τους αλιείς.

Μέσω της συγκεκριμένης αλλαγής του κανονισμού επιτρέπεται η αξιοποίηση ενός επιπλέον εργαλείου για την ενίσχυση των πληττόμενων επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας και των αλιέων, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας και απλοποίησης των διαδικασιών παροχής της απαιτούμενης στήριξης.

Επισημαίνεται ότι με τα μέτρα αυτά προστίθενται ακόμα 100 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης από την COVID 19.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020, 14:42