Ποιοι φόροι δεν απέδωσαν το 2021

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022, 14:14
Ποιοι φόροι δεν απέδωσαν το 2021

Τα φορολογικά έσοδα ήταν αυξημένα το 2021, στηρίζοντας αποφασιστικά τα κρατικά έσοδα και τον Προϋπολογισμό. Υπήρξαν όμως και φόροι που κινήθηκαν κάτω του στόχου που είχε θέσει το οικονομικό επιτελείο, που τώρα προβληματίζεται για το πώς μπορεί να αυξηθεί η εισπραξιμότητά τους, καθώς και για τις διορθωτικές κινήσεις που μπορούν να γίνουν.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 0,8%,

β) Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 271 εκατ. ευρώ ή 9,9%, εκ των οποίων Φόροι Οχημάτων κατά 307 εκατ. ευρώ ή 17,6%,

γ) Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 25 εκατ. ευρώ ή 85%.
 
Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5.103 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 443 εκατ. ευρώ από τον στόχο (4.660 εκατ. ευρώ).

Τέλος, τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 4.569 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 224 εκατ. ευρώ από τον στόχο (4.793 εκατ. ευρώ).

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2022, 14:14